HELP

Foto: HELP

NESEBIČNA POMOĆ ORGANIZACIJE „HELP” HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA U SRBIJI

Poslednjih nekoliko godina svedoci smo velike migrantske krize koj je pogodila svet. Nikako ne možemo ostati ravnodušni pred slikama i snimcima migranata u tranzitu i strašnih prepreka sa kojima se suočavaju na svom putu, kao i uslovima u kojima se nalaze u zemljama kroz koje prolaze. Jedna od organizacija koja je proteklih godina služila kao primer zajednici i trudila se da što više poboljša uslove za migrante u tranzitu, svakako je organizacija Help. Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je nemačka nevladina humanitarna organizacija registrovana u sudu u Bonu, jula 1981. godine. Na samom početku rata u Avganistanu, i time prouzrokovane izbegličke krize, poslanici svih političkih partija koje čine Nemački parlament i drugi istaknuti pojedinci osnovali su Help. Obezbedivši humanitarnu pomoć za izbeglice iz Avganistana koje su prebegle u Pakistan, Help je proširio svoj humanitarni rad i na brojne druge zemlje. Organizacija Help pomoć dodeljuje isključivo na osnovu realnih potreba, bez obzira na rasu, poreklo ili nacionalnost korisnika.

 

HELP KAMION

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

 

Help je 01. januara 2017. godine započeo realizaciju projekta Podrška zbrinjavanju migranata i izbeglica u Srbiji SER130 sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Savezne republike Nemačke. Cilj projekta je prevashodno usmeren na pomoć u nabavci i pripremi obroka za migrante u Prihvatno-tranzitnim centrima (PTC) i Centrima za azil stacioniranih na teritoriji Republike Srbije. Pored pomenutog Help je obezbedio i neophodna NFY sredstva shodno zahtevima Komesarijata za izbeglice i migracije u Rebulici Srbiji i organizacijama Crvenog krsta u Beogradu, Šidu, Kikindi i Somboru.

 

ROBA U KAMIONU

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

 

U periodu od početka aprila do kraja avgusta 2017. godine, Help je obezbedio 200 hiljada obroka za migrante koji su boravili u Prihvatno-tranzitnim centrima u Kikindi i Somboru. Pripremu obroka su obavljale kuhinje organizacija Crvenog krsta Kikinda i Sombor. U toku realizacije ovog dela projekta Help je obezbedio i neophodna sredstva koja su direktno uticala na povećanje kapaciteta kuhinja organizacija Crvenog krsta u pomenutim gradovima, nabavkom profesionalne kuhinjske opreme (rashladne komore, firžidere, specijalizovanu i namensku opremu za profesionalne kuhinje i trpezarije). Adekvatna priprema obroka je obavljena prema standardima propisanim Pravilnikom o kolektivnoj ishrani u Republici Srbiji,  za pripremu i podelu obroka u Prihvatno-tranzitnom centru Kikinda i Sombor.

U periodu od 01.01.2018 do 31.3.2018. godine Help je obezbedio i 8.038 obroka za migrante smeštene u Prihvatno-tranzitnom centru u Bosilegradu, na zahtev Komesarijata za izbeglice i migracije u Republici Srbiji.

HELP DECA

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

 

Pored navedenog, Help je obezbedio i nepohodna sredstva za održavanje lične i kolektivne higijene sukcesivno u periodu od novembra 2017. do juna 2018. godine, krevete, dušeke, pokrivače, jastuke, posteljinu, obuću i odeću za zimski period, opremu za održavanje zelenih površina, kancelarijski materijal, mobilijar za dečija igrališta u okviru Prihvatno-tranzitnog centra, profesionalne mašine za veš, višemesečne količine vode za piće i ostalo. Nabavljene količine pomenutih artikala su raspodeljene u Centrima u Dimitrovgradu, Pirotu, Bosilegradu, Divljana (Bela Palanka), Adaševci (Šid), Principovacu (Šid), Somboru, Kikindi, Obrenovcu i Centru za azil u Bogovađi. Projekat je uspešno završen krajem juna ove godine. Ukupna vrednost projekta Podrška zbrinjavanju migranata i izbeglica u Srbiji SER130 je 550.000 evra.

HELP

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

Kako je Red Info Portal deo Crvenog krsta Beograd, upućeni smo u to koliko je organizacija Help tokom godina migrantske krize bila važan i pouzdan partner Crvenog krsta. Naročito treba istaći pomoć koju je ova ogranizacija pružila Crvenom krstu pri adaptaciji i renoviranju objekata u Bogovađi, koji su nekada bili odmaralište Crvenog krsta Beograd, a u kojima je odlukom Vlade formiran Centar za tražioce azila.

U okviru projekta SER130, a prema potrebama Crvenog krsta Beograd, nabavljena  je oprema za potrebe migranata, poboljšanje uslova smeštaja i pripreme obroka u Centru za azil u Bogovađi: lična higijena i kolektivna higijena za održavanje objekta, singl i kreveti na sprat, dušeci, pokrivači, profesionalne veš mašine, oprema za održavanje zelenih površina i rashladna komora u ukupnom iznosu od oko 65.900 evra.

 

HELP KREVET

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

U okviru projekta SER124, koji je takođe finansirala Vlada Savezne republike Nemačke, Help je renovirao Centar za azil u Bogovađi. Renoviranje je podrazumevalo: zamenu fasade, vrata, prozora, rekonstrukciju krova i krovnog pokrivača, kupatila, elektro i vodovodno-kanalizacionih mreža, a Help je takođe i pribavio profesionalnu opremu za kuhinju u pomenutom centru za potrebe migranata i njihovih porodica u ukupnoj vrednosti od oko 200.000 evra.

HELP DEĆAK

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

* Sva prava za korišćenje fotografija zadržana

 

Partnerstvo ogranizacije Help sa Crvenim krstom Beograda došlo je do izražaja i nakon požara u magacinu Crvenog krsta Beograd. Help je u periodu od 31.1.2017 do 31.1.2018  usmerio sredstva za zakup tehnički opremljenog magacina za potrebe Crvenog krsta Beograd, radi povećanja kapaciteta i brzine isporuke neophodnih artikala prema Prihvatno-tranzitnim centrima u Obrenovcu, Krnjači, na teritoriji grada Beograda kao i Centru za azil u Bogovađi, u kojima se konstantno povećavao i cirkulisao broj migranata pristiglih iz Sirije, Pakistana, Iraka, Irana, Avganistana i iz ostalih ratom zahvaćenih država Bliskog i Srednjeg istoka. 

Kao što smo već pomenuli, ova ogranizacija svakako može služiti kao primer zajednici, kako zbog razumevanja potreba organizaije kao što je Crveni krst, tako i zbog nesebične i velike pomoći koju pruža migrantima u tranzitu i tražiocima azila na teritoriji Republike Srbije.

 

Tekst: Marija Stevanović

Foto: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V

 

Prijatelj portala