MAMA I DETE SE SMEJU.

Foto: PUBLIC DOMAIN PICTURES

TAJNE SAVRŠENOG OSMEHA

Svi imamo ideju kako bi trebalo da izgleda savršen osmeh, bilo da je to osmeh sa biserno belim zubima ili blagi osmeh zatvorenih usta.

 

Po mišljenju mnogih ljudi, savršen osmeh bi trebalo da bude veliki i sjajan i da naglašava zube. Ali ako verujemo nedavnim istraživanjima, što manje pokazujemo zube, to je bolje. U Plos Van (engl. Plos One) časopisu, Natanijel Helvig i njegove kolege sa Univerziteta Minesota pišu da se lep i autentičan osmeh ne zasniva toliko na pokazivanju zuba, koliko na ravnoteži i simetriji lica.

 

Za potrebe ovog istraživanja naučnici su analizirali više od 800 modela lica u 3D režimu. Ovi kompjuterski animirani modeli prošli su niz transformacija: naučnici su menjali ugao usta, količinu prikazanih zuba, obim i simetriju osmeha. Zatim su od učesnika zatražili da ocene osmehe modela na osnovu njihove efikasnosti, autentičnosti, atraktivnosti i emocija.

 

Rezultati istraživanja otkrivaju da najuspešniji osmeh – prijatan, autentičan i efikasan – ima savršenu ravnotežu zuba, a ugao usta i dužina osmeha se moraju rastegnuti na ono što se zove tačka slatkoće.

 

Koautori ovog istraživanja ističu da modeli koji su kompjuterski kreirani ne bi trebalo da smanje rezultate, jer su druga istraživanja pokazala da je proučavanje elektronskih modela lica dobro za proučavanje promena izraza na licu. Oni misle da korišćenje 3D animacije može pomoći u razvoju boljeg razumevanja naših emocionalnih opažanja na osnovu izraza lica.

 

Kao što Sajens Dejli (engl. Science Daily) navodi, osmeh ima važnu ulogu u našoj neverbalnoj komunikaciji i zato je važno imati iskreni osmeh koji privlači.

Prijatelj portala