PUTOVANJE

Foto: PIXABAY

HOĆE LI SE TURIZAM IZVUĆI IZ UŽASA IZAZVANIH KORONOM?

Pandemija je uticala na veliki broj industrija, a turistički sektor je jedan od najugroženijih. Svetska turistička organizacija je ovim povodom revidirala svoju prognozu za 2020. godinu. U toj prognozi naglašava se značaj internacionalnog dijaloga i saradnje u borbi sa Covidom-19 i naglašava se kako ova prepreka pruža priliku da se pokaže solidarnost koja ne poznaje granice.

Imajući u vidu da se situacija menja iz dana u dan, teško je proceniti celokupni uticaj koji će virus imati na međunarodni turizam. Za prvobitnu procenu Svetska turistička organizacija se oslonila na SARS scenario iz 2003. godine kao merilo za dinamiku međunarodnih putovanja i trenutnih obustava, geografskog širenja Covida-19 kao i potencijalni ekonomski uticaj

Trenutno, se procenjuje da se svetski priliv stranih turista može smanjiti između 1% i 3% u odnosu na prethodne procene o povećanju za 3% do 4% iz januara 2020. godine.  Procenjuje se da će Azija i pacifički region biti najpogođeniji. Tu će se međunarodni turistički dolasci smanjiti za 9% do 12% od prvobitno procenjenog porasta za 5% do 6% iz januara 2020. godine. 

U ovom trenutku je nemoguće doneti zaključke o drugim oblastima zbog nestabilnog karatera trenutne situacije. Sve procene se uzimaju s rezervom zbog nepredvidivog toka epidemije koja može dovesti do revidiranja prethodno navedenih informacija.

Zbog svoje konvergentne ekonomske prirode i snažnog uticaja koji ima na društvo, uloga turizma je da pomogne ugroženim društvima u zajednicama i dovede ih do prosperiteta i stabilnosti. Tokom godina, ovaj sektor je dokazao svoju otpornost, i ne samo sposobnost sopstvenog oporavka nego i sposobnost da dovede do ekonomskog i socijalnog oporavka. Nadamo se da će tako biti i ovoga puta. Za sada, jedino što možemo sa vama podeliti je snimak nekih najpopularnijih turističkih destinacija na kome se jasno vidi da turizmu neće biti lako da se oporavi.

Prijatelj portala