mesto za vašu reklamu

vaša reklama

DVADESET PREČICA NA WINDOWS TASTATURI KOJE BI TREBALO DA ZNATE

Svakodnevni rad na računaru može biti lakši i brži. Pri pisanju bilo kakvog teksta na računaru potrebno je znati kako pravilno da uredite svoj rad. Postoji mnoštvo skraćenica koje vam mogu olakšati rad na računaru. Red Info Portal za vas predstavlja dvadeset osnovnih prečica na Windows tastaturi koje bi trebalo da zna svaki korisnik operativnog sistema Windows.

CTRL + C / CTRL + V
Ovo je najverovatnije najpoznatija prečica na tastaturi. Ctrl + C kopira sadržaj ili označeni tekst, koji kasnije možete da zalepite na novo mesto prečicom Ctrl + V.

CTRL + X
Slično kao i Ctrl + C kopira označeni tekst, koji se kasnije može nalepiti prečicom Ctrl + V. Prečica Ctrl + X taj kopirani tekst briše.

CTRL + Z
Ako ste u dokument ubacili neki tekst sa interneta, a kasnije shvatili da ipak ne želite da ga iskoristite, možete koristiti prečicu Ctrl + Z kojom ćete izbrisati poslednji unos.

CTRL + Y
Ako ste prošlom prečicom nešto izbrisali, a kasnije shvatili da taj tekst ipak želite da iskoristite, izbrisani unos možete povratiti prečicom Ctrl + Y.

CTRL + S
Ova prečica će sačuvati započeti dokument ili prezentaciju.

CTRL + B
Promeniće font teksta na „Bold”.

CTRL + I
Promeniće font teksta na „Italic”.

CTRL + F
Omogućava traženje ključnih reči u svim programima koji imaju tu mogućnost, uključujući veb-pretraživače i programe za izmene teksta.

CTRL + P
Daje prikaz štampane verzije otvorenog dokumenta ili veb-stranice.

CTRL + A
Označava kompletan sadržaj: sve fajlove u folderu ili ceo tekst u dokumentu.

CTRL + T
U pretraživaču otvara novu kartu.

CTRL + SHIFT + T
Možda se i vama desi da odjednom primetite da imate 40 karata otvorenih, a s vremena na vreme odlučite da prođete kroz te karte. Ako greškom zatvorite kartu koju želite da imate otvorenu još neko vreme, možete je povratiti kombinacijom Ctrl + Shift + T.

CTRL + D
Ako hoćete da otvorenu stranu sačuvate i za ubuduće, prečicom Ctrl + D ćete je dodati u „Bookmarks”.

CTRL + R
Ponovno očitavanje web stranice, funkcioniše isto kao i dugme F5.

CTRL + W
Zatvara trenutno otvorenu kartu u veb-pretraživaču.

CTRL + TAB
U veb-pretraživaču pritisnite i držite taster Ctrl, tasterom Tab potom možete menjati otvorene karte.

ALT + strelica levo / strelica desno
U veb-pretraživaču se možete vratiti na prethodnu stranicu (Alt + strelica levo), ili se ipak ponovo vratiti nazad (Alt + strelica desno).

ALT + F4
Zatvoriće trenutno otvoreni program.

ALT + TAB
Pritisnite i držite taster Alt, tasterom Tab možete odabrati koji od otvorenih programa vam je potreban.

WINDOWS + M
Minimiziraće sve otvorene prozore i pojaviće se radna površina.

WINDOWS HARDVER TASTATURA PRE;ICE NA TASTATURI
Scroll to Top