mesto za vašu reklamu

vaša reklama

DA LI SU JAVNE WI-FI MREŽE SIGURNE?

Javne Wi-Fi mreže nisu preterano sigurne, ali možemo preduzeti određene korake kako bismo se uz manji rizik povezali na njih.

Ove Wi-Fi mreže nisu mnogo pouzdane. Ako nisu šifrovane, svi nezaštićeni podaci putuju preko njih i svi uređaji povezani na istu mrežu mogu ih vrlo jednostavno presresti. Jedini izuzetak od ovog pravila su veb-servisi koji koriste bezbednosni protokol SSL i koji tako šifruju mrežni saobraćaj između korisnikovog kompjutera i servera. Kada posetimo Gmail ili Twitter, na primer, svi podaci koji se razmenjuju dolaze šifrovani sve do korisnikovog kompjutera.

Uvek kada je to moguće, treba se povezati na bežične mreže koje su zaštićene šifrom. WEP šifra je slaba i može lako da se dozna. Jednom kada se to dogodi, bilo koji napadač može da vidi šta prolazi kroz mrežu. WPS šifra je sigurnija i preporučljivija, ako je na raspolaganju.

Ako pristupimo otvorenim mrežama, kao što je slučaj u nekim kafićima i javnim prostorijama, treba preduzeti mere predostrožnosti. Jedna od osnovnih je korišćenje virtuelne privatne mreže (VPN) koja automatski šifruje čitav mrežni saobraćaj koji prolazi kroz mrežu. Druga je da se osiguramo da veb-servisi i onlajn prodavnice koje posećujemo imaju integrisan bezbednosni protokol SSL, što ćemo utvrditi preko same adrese – počinju sa „https://“ umesto sa „http://“.

Odavno je poznato da internet nije najsigurnije mesto, stoga je u današnje doba, kada informacija nije privilegija već prioritet, dobro imati na umu načine odbrane i zaštite od zlonamernih korisnika.

TEHNOLOGIJA INTERNET ŠIFRA WI-FI
Scroll to Top