mesto za vašu reklamu

vaša reklama

DA LI JE MOGUĆE BLOKIRATI NEŽELJENU TELEFONSKU PRODAJU

U Francuskoj od nedavno postoji novi servis za blokiranje neželjene telefonske prodaje ̶ Bloktel. Besplatan je i predstavlja neku vrstu crvene liste koja će, kako je obećano u Bersiju, biti vrlo efikasna.
U komercijalnu nasilnu prodaju spadaju pozivi putem kojih različite kompanije pokušavaju da vam prodaju neku stvar ili uslugu, iako vi ništa od toga niste tražili. Tačnije, iako niste dali svoj broj telefona. Ovde takođe spadaju i neželjene SMS poruke. U većini slučajeva, kako biste svoj broj skinuli sa liste, dovoljno je da odgovorite sa stop. Uznemiravani korisnik može pozvati i broj 33700, te posebnoj službi u Francuskoj prijaviti uznemiravajući poziv ili poruku. Postoje i slučajevi kada korisnika pozivaju sa jednog broja, a zatim ga nagovaraju da pozove drugi broj, koji počinje sa 08, pri čemu se poziv više naplaćuje. Sve su ovo pokušaji prevare. Nikada ne treba pozivati ovakve brojeve, pa makar vam telefon i eksplodirao! Prema Federativnoj uniji potrošača, prosečan građanin Francuske primi u proseku 15 poziva ovoga tipa mesečno, a glas sa druge strane žice interesuje se pre svega za obnovu kuće, energije ili usluge telefonije.
Ipak, jedna crvena lista slična Bloktelu već postoji. U pitanju je Pacitel… Pre nego što su započeli prodajnu kampanju, zaposeni u sektoru komercijalne prodaje trebali su skinuti sa svoje telefonske liste poziva sve one brojeve označene kao nepoželjne. Međutim, ovo je bilo samo fakultativno. Svi su mogli pretpostaviti da ta klauzula neće biti ispoštovana…
Sada, međutim, postoji daleko efikasniji Bloktel. Pre no što pozovu određeni broj, prodavci bi trebali da provere da li je korisnik toga broja na listi protiv telefonske prodaje. Novi servis počinje sa radom od juna ove godine, a građani Francuske se mogu prijaviti putem elektronske pošte. Zahtev za isključenje sa liste komercijalne telefonske prodaje može se ticati fiksne ili mobilne linije.
Što se tiče efikasnosti novog servisa, ovoga puta firme će biti u obavezi da unapred provere svaki broj pre poziva i utvrde da li je na crvenoj listi. Ukoliko pozovu neki od označenih brojeva, rizikuju da plate kaznu od 75 000 evra.
Valja napomenuti da i sam korisnik broja neretko može biti odgovoran za to što se njegov broj našao na meti ovih kompanija. Čest je slučaj da sami građani daju svoje brojeve telefona kako bi se prijavili za određenu uslugu ili kako bi otkazali dostavu, zaboravljujući da naglase da ne žele korišćenje svog broja u druge svhe. To govori o propustu samih korisnika, ali ne treba zaboraviti ni to da zaposleni kojima se brojevi poveravaju ne obaveštavaju unapred korisnike o tome da njihova firma komercijalizuje sve lične podatke koje primi, te ih prosleđuje organizacijama specijalizovanim u oblasti telefonske prodaje.
U Srbiji za sada ne postoji servis koji bi štitio građane od neželjenih poziva i poruka ovakvih kompanija. Svedoci smo da su ovakvi pozivi i kod nas česta pojava. Međutim, treba znati da u Srbiji u ovakvim kompanijama najčešće rade studenti i drugi nezaposleni ljudi, kojima je ovaj posao jedini izvor prihoda. Oni zavise od svojih poslodavaca, te se strogo vodi računa o tome koliko su poziva i razgovora ostvarili. Kako nezvanično saznajemo, njihovim poslodavcima najčešće nije toliko važno da li su uspeli nešto da prodaju, već da li su uopšte ostvarili komunikaciju sa korisnikom. Vreme trajanja poziva brižljivo se meri, te se na kraju obračunava uspešnost zaposlenog. Ukoliko nije uspevao da zadrži korisnike na vezi, preti mu otpuštanje. Poslodavci su nemilosrdni. Stoga, pre nego što sledeći put spustite slušalicu nekome od zaposlenih u ovakvoj kompaniji, razmislite da li možda nekome činite nepravdu. Vaše vreme je vaša stvar i razumljivo je ako ne želite da ga trošite na nekog koga ne poznajete. Međutim, razmislite još jednom da li ipak možda možete nekako da pomognete osobi sa druge strane žice. Ako ne želite da razgovarate, barem ostvarite osnovnu konunikaciju. Na ovaj način ćete pomoći nekome da zadrži posao i učinićete humano delo.

FRANCUSKA Latest news Latest news Latest news Latest news Latest news Latest news
Scroll to Top