mesto za vašu reklamu

vaša reklama

GOVORI SRPSKI DA TE CEO SVET RAZUME?

Hola! Wie gehts dir? Nice to meet you! До свидания. Koliko ste dobro razumeli ovu „konverzaciju“, toliko i vredite, sudeći makar po onoj staroj poslovici. Naučiti drugi jezik i nije toliko lako koliko se čini. Sam taj čin pokazuje otvorenost ka drugim kulturama i želju da se sruše jezičke barijere, koje nas dele još od pada Vavilonske kule.

GOVORI SRPSKI DA TE CEO SVET RAZUME?

Hola! Wie gehts dir? Nice to meet you! До свидания. Koliko ste dobro razumeli ovu „konverzaciju“, toliko i vredite, sudeći makar po onoj staroj poslovici. Naučiti drugi jezik i nije toliko lako koliko se čini. Sam taj čin pokazuje otvorenost ka drugim kulturama i želju da se sruše jezičke barijere, koje nas dele još od pada Vavilonske kule.

Scroll to Top