mesto za vašu reklamu

vaša reklama

SIMBOLIKA BOJA U RUSKOJ TRADICIJI

Boje su od davnina imale važno značenje i simboliku u svakodnevnom životu. U slovenskoj kulturi trojstvo kao začetnik sveta uticalo je i na shvatanje boja: nebo (otac) + zemlja (majka) + čovek (njihova tvorevina). Po tome kako je čovek koristio boje moglo se zaključiti mnogo toga o njemu, kao i o njegovom položaju u društvu.

Scroll to Top