mesto za vašu reklamu

vaša reklama

PLES POBOLJŠAVA EMPATIJU

Ljudi koji se bave plesom osetljiviji su i pažljiviji kada je reč o osećanjima drugih – otkriveno je u istraživanju koje su sprovela dva unevrziteta: Univerzitet u Londonu i Univerzitet na Balearskim ostrvima. Istraživanje je objavljeno i u časopisu Journal of Experimental Psychology.
Oni koji se bave plesom mogu lakše prepoznati tuđa osećanja razumevanjem jednostavnih pokreta tela.
Istraživači su iste video-zapise klasičnog baleta pokazali grupi od 19 balerina (iz 4 različite škole) i grupi koja se sastojala od 24 osobe kojima je ples bio potpuno stran. Bilo je 48 crno-belih kratkih video zapisa na kojima su lica balerina bila namerno zamračena, tako da je učesnicima bilo omogućeno da posmatraju njihovo izražavanje emocija kroz pokrete tela. Kako bi ocenili osećanja subjekata, istraživači su stavili elektrode na vrhovima njihovih prstiju. Na taj način otkrivene su najmanje razlike u znojenju koje su ukazivale na promene duševnih stanja.
Balerinama je, prema rezultatima, bilo lakše da procene koji je ples izražavao sreću a koji tugu i melanhoniju. Druga grupa je pokazala minimalne reakcije na emocije protagonista filmova, što je procenjeno i po znoju. Dakle, ples može uticati na razvoj osećajnosti putem intenzivnog funkcionisanja neurokognitivnih mehanizama. „Čini se da nas ples uči da automatski reagujemo na tuđe emocije i da pritom budemo osećajniji“, objasnila je Julia F. Christensen sa Univerziteta u Londonu.

PLES EMPATIJA GOVOR TELA
Scroll to Top