mesto za vašu reklamu

vaša reklama

OD KOGA NASLEĐUJEMO GENE?

Napredak nauke doneo nam je odgovore na mnoga pitanja za koja smo mislili da ih nikada nećemo odgonetnuti. Jedno od takvih pitanja u vezi je sa činjenicom da od babe sa majčine strane možemo naslediti neke osobine, koje se kod majke nisu manifestovale. Zašto je to tako?
Naime, dok se plod, koji će kasnije postati ženska beba, još uvek nalazi u utrobi majke, već tada se stvaraju jajne ćelije, koje su još uvek nedovoljno razvijene. Vremenom će te nerazvijene jajne ćelije sazrevati i kada se jedna od njih spoji sa spermatozoidom stvoriće se embrion, koji će nakon 9 meseci ugledati svetlost dana. Stvar je u tome što će se neke osobine jajnih ćelija, a koje se nalaze u utrobama naših baka, preneti i na plod deteta koji nosi majka, odnosno, preneće se na nas.
Geni su, takođe, povezani i sa životnom sredinom, načinom ishrane, stresom, načinom života, a na njih može uticati čak i klima.
Kao primer ovog genetskog fenomena može se navesti priča o jednoj Holanđanki, koja je u zimu 1944. godine, za vreme Drugog svetskog rata, živela u nemaštini i nije mogla da obezbedi sebi dovoljne količine hrane. Trudnice su se loše hranile, što je prouzrokovalo stres i u velikoj meri uticalo na fetuse, a naročito u prva tri meseca trudnoće. Međutim, glad je, u ovom slučaju, uticala na epigenetiku i određene promene su dovele do stvaranja proteina, koji je povezan sa razvojem fetusa. Zanimljivo je to što se neke od ovakvih promena, prouzrokovanih glađu, mogu preneti ne samo sa naše bake na našu majku, već i na nas.
Danas, geni predstavljaju izuzetno važnu temu za naučna istraživanja, jer se na osnovu njih mogu otkriti i razne vrste bolesti, kao što su kardiovaskularna oboljenja ili dijabetes, potencijalna sklonost ka gojaznosti, pa čak mogu odrediti na primer i to koliko će dete biti visoko, da li će naslediti interesovanje za čitanje, kulinarstvo i tome slično.

I za sam kraj, ako se vratimo na prvu rečenicu ovog teksta, svaki muški čitalac može se opravdano setiti one stare dobre izreke koja glasi: Gledaj majku, biraj snajku!

DETE MAJKA GENI BAKA NASLEĐE
Scroll to Top