mesto za vašu reklamu

vaša reklama

KOJA BOJA ČINI DA SE OSEĆAMO NAJPRIVLAČNIJE?

Sa stanovišta narodne psihologije o bojama, crvena boja je najstrastvenija boja, koja se koristi kao znak za uzbunu i prekor, i baš zbog toga privlači pažnju. Ova boja je očigledno povezana sa krvlju, ljubavlju, intimnošću i radošću, a u negativnom smislu sa lošim ocenama, ekonomskim problemima, ratom, nasiljem ili sa onim što je zabranjeno. Crvena boja je izuzetno prisutna u saobraćajnim znacima, na semaforima, na sniženim cenama i na namirnicama.

Ovo je boja žurbe i hitnosti, ali i fizičke privlačnosti. Odeća crvene boje uvek je imala poseban doživljaj i zavodničku nameru zato što podiže samopouzdanje onoga ko je nosi. Sve to ima svoje naučno objašnjenje.

Prema jednom istraživanju koje je vodila En Berthold, psiholog sa Univerziteta u Cirihu, osobe koje se oblače u tonove crvene boje same sebe vide kao lepše i atraktivnije od osoba koje se oblače u tonove plave. Da bi sproveli istraživanje koje je objavljeno u „Evropskim novinama o društvenoj psihologiji”, naučnici su zatražili grupu dobrovoljaca koji bi obukli ili plavu ili crvenu majicu i ušli u prostorije u kojima su ogledala, kao kabine u buticima. Potom su im tražili da ocene sopstvenu privlačnost.

Na kraju su im rekli da se ponovo ocene, ali u ovom slučaju nakon što se uslikaju i vide na fotografiji. Zaključak je bio da su se osobe koje su bile obučene u crveno osećale privlačnijim od osoba koje su bile obučene u plavo. Prema mišljenju autora istraživanja, razlog ovakvog efekta je taj što crvena boja privlači više pažnje. Međutim, ovo može da ima i kontraefekat. Nošenje odeće crvene boje može biti kontraproduktivno za pojedince koji su stidljiviji i kojima je neprijatno da privlače pažnju.

Druge studije otkrivaju da opčinjenost crvenom bojom ima objektivnu osnovu koja je zasnovana u biologiji. Eksperiment iz 2010, koji je nekoliko univerziteta sprovelo i objavilo u „Novinama o eksperimentalnoj psihologiji”, ukazivao je na to da su žene koje su nosile ovu boju izgledale senzualnije.

Neka istraživanja su se pak poigravala sa kontrastom između crvene, sive, zelene i plave. Potom su pokazali slike žena čija je majica bila crvena ili plava. U svim okolnostima, muškarci su žene koje su nosile odeću crvene boje smatrali privlačnijim i poželjnijim od onih koje su nosile druge tonove.

Možemo zaključiti da je tokom istorije crvena boja naširoko istraživana i da je svakodnevni život prožet njenom simbolikom. Ona se toliko koristi da ljudi ni ne razmišljaju o tome šta ona predstavlja i zašto je to tako. Mnogobrojna istraživanja su donela isti zaklučak, a to je da većina ljudi uglavnom spontano percipira crvenu kao privlačniju, senzualniju i poželjniju od ostalih boja. Razloge za to naučnici nalaze u istoriji stvaranja čovečanstva, u biologiji, u psihologiji i mnogim drugim oblastima koje utiču na čovekovo opažanje stvari.

Ostaje vam samo da razmislite da li biste i u kojoj prilici obukli nešto crveno i nosili to sa stilom.

PSIHOLOGIJA ISTRAŽIVANJE ODEĆA ATRAKTIVNO BOJA Latest news
Scroll to Top