mesto za vašu reklamu

vaša reklama

BILINGVALNI LJUDI MOGU IMATI DVE RAZLIČITE LIČNOSTI

Često kažemo nekome da ima podeljenu ličnost, da se u njemu nalaze dve različite osobe i sl. Sada je dokazano da bi to zaista moglo biti tačno, i to kod osoba koje govore dva ili više jezika. Istraživači su utvrdili da mnogi ljudi koji govore više jezika imaju potpuno različite ličnosti, u zavisnosti od jezika koje govore.

U prethodnim istraživanjima je utvrđeno da bilingvalni ljudi čak vide i boje drugačije.

Psiholog Panos Atanasopulos sa Univerziteta u Lankasteru (Velike Britanija) kazao je: „Umesto da se pitamo da li ljudi koji govore više jezika imaju drugačije umove, možemo da se zapitamo da li različiti umovi postoje u jednoj osobi?”

„To koliko jezik utiče na ovaj proces fokus je jedne duge debate: Da li poznavanje više jezika utiče na to da se ljudi ponašaju drugačije? U našem istraživanju pokazujemo kako ljudi koji tečno govore engleski i nemački kategorizuju kretanja u skladu sa gramatičkim ograničenjima koja nameće jezik kojim se trenutno služe”, istraživači objašnjavaju.

Atanasopulos i njegove kolege su se naročito interesovali za to kako tačno govornici engleskog i nemačkog doživljavaju događaje. Engleski poseduje gramatičke alate koji mu omogućavaju da radnje smesti u odgovarajući vremenski okvir: „I was sailing to Bermuda and I saw Elvis” nije isto što i „I sailed to Bermuda and I saw Elvis” – razlika između dve rečenice je u tome što su upotrebljena dva prošla vremena, s tim što prva rečenica ukazuje da je subjekat video Elvisa dok je plovio ka Bermudskim ostrvima, a druga nakon što je tamo doplovio, tj. stigao.

Nemački nema ovu osobinu, pa govornici nemačkog teže da naglase početak, sredinu i kraj događaja, dok govornici engleskog često izostavljaju krajnje odredište i usredsređuju se na samu radnju. U tom slučaju bi govornici nemačkog mogli, na primer, da kažu: „Čovek izlazi iz kuće i ide do prodavnice”, dok bi govornici engleskog rekli samo: „Čovek ide”.

Čini se da ova jezička razlika utiče na to kako govornici ova dva jezika doživljavaju događaje, sudeći po ovom istraživanju: „Prvo, kao što je i predviđeno na osnovu međujezičkih razlika u obeležavanju kretanja, učesnici koji su testirani na nemačkom više su povezivali događaje na osnovu toga da li je kretanje završeno, nego učesnici koji su testirani na engleskom. Drugo, kada učesnici trpe verbalnu interferenciju dok govore engleski, njihovo ponašanje, kada je kategorizacija u pitanju, postaje kongruentno sa ponašanjem koje je predviđeno za korišćenje nemačkog, a kada pređu na nemački, onda je njihovo ponašanje kongruentno sa ponašanjem koje je predviđeno za korišćenje engleskog. Ova otkrića pokazuju da su uticaji jezika na kogniciju u vezi sa kontekstom i nestalni, što ukazuje na to da je ljudska spoznaja vrlo podložna promenama."

I u prethodnim istraživanjima su dobijeni slični rezultati. Između 2001. i 2003. godine, lingvisti Žan-Mark Devele i Aneta Pavlenko pitali su više od hiljadu bilingvalnih osoba da li se osećaju kao druga osoba kada govore različitim jezicima. Skoro dve trećine dale su pozitivan odgovor.

Naučnici su takođe otkrili da ukoliko redovno govorimo drugim jezikom onda bukvalno vidimo svet na drugačiji način. Provera percepcije boja je idealan način da se testiraju koncepti bilingvizma zato što postoje ogromne varijacije između jezika kada je u pitanju uspostavljanje razgraničenja između boja.

Razmislite o ovome kada sledeći put svom bilingvalnom prijatelju kažete da se u nekim situacijama ponaša kao druga osoba.

NAUKA PSIHOLOGIJA MOZAK JEZICI PROMENA
Scroll to Top