MOJ KRUG 1

Foto: FOTO: FONDACIJA SOS DEČJA SELA SRBIJE

ODRŽAN KAMP MOJE SUTRA KAO PODRŠKA MLADIMA KOJI IZLAZE IZ PROGRAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Kamp mladih pod nazivom Moje sutra, održan je od 23. do 26. avgusta 2018. godine, na Divčibarama, kao jedna od aktivnosti na projektu podrške mladima koji izlaze iz socijalne zaštite. Projekat zajednički realizuju SOS Dečija sela Srbija, FICE Srbija, kao i udruženje mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, Moj krug.

Kamp je obuhvatio raznovrsne aktivnosti (radionice psihosocijalne podrške, sportske, rekreativne, kreativne i kulturne aktivnosti), kroz koje su mladi imali priliku da razmene iskustava, osećanja, znajnja i stavove i da se na taj način što bolje pripreme za proces osamostaljivanja, napuštanje sistema socijalne zaštite i započinjanje samostalnog života.

MOJ KRUG 2

Foto: FOTO: FONDACIJA SOS DEČJA SELA SRBIJE

 

Mladi, uzrasta od 16 do 30 godina, koji borave u domovima za decu i mlade i na porodičnom smeštaju, kao i mladi koji su se već osamostalili, imali su priliku da uče, druže se, uživaju u sportskim aktivnostima i pokažu kreativnost na maskenbalu, uz stručnu podršku voditelja radionica. Kamp je ugostio ukupno 45 mladih.

Ovo je takođe bila prilika za predstavljanje udruženja Moj krug, prvog i jedinog udruženja mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja u Istočnoj Evropi. Nakon kampa, udruženje je dobilo veliki broj novih članova, mladih ljudi koji žele da već danas urade nešto za bolje sutra, kako svoje, tako i svojih vršnjaka koji se nalaze u sličnoj situaciji i kojima je potrebna podrška u prvim koracima na putu osamostaljivanja.

1

Prijatelj portala