SAUNA KABINA

Foto: PIXABAY

DA LI ČESTI ODLASCI U SAUNU MOGU DA POMOGNU U BORBI PROTIV DEMENCIJE KOD MUŠKARACA?

Prema skorašnjem istraživanju sprovedenom na Univerzitetu istočne Finske, česti odlasci u saunu mogu smanjiti rizik od pojave demencije kod muškaraca. Muškarci koji su odlazili u saunu 4 do 7 puta nedeljno, u periodu od 20 godina, imali su 66% manji rizik od demencije nego oni koji su u saunu išli jednom nedeljno. Ovo istraživanje jeste prvo ove vrste, budući da veza između kupanja u sauni i rizika od pojave demencije do sada nije proučavana. Uticaj kupanja u sauni na rizik od Alchajmerove bolesti i ostalih oblika demencije proučavan je u istraživanju „Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study” (KIHD), u kome je učestvovalo više od 2.000 muškaraca srednjih godina iz istočnog dela Finske. Na osnovu njihovih navika, što se saune tiče, učesnici su podeljeni u tri grupe: u jednoj grupi su bili oni koji odlaze u saunu jednom nedeljno, u drugoj oni koji saunu posećuju 2 do 3 puta nedeljno, a u trećoj muškarci sa navikom da u saunu odlaze 4 do7 puta nedeljno. Kod poslednje grupe, odnosno muškaraca koji najčešće odlaze u saunu, zabeležen je najniži rizik oboljevanja od demencije. Kod njih, rizik oboljevanja od bilo kog oblika demencije bio je 66%, a od Alchajmerove bolesti 65% manji nego kod učesnika istraživanja koji u saunu odlaze jednom nedeljno. Rezultati ovog neobičnog istraživanja skoro su objavljeni u časopisu „Age and Aging”. Rezultati istraživanja KIHD pokazuju da češće kupanje u sauni značajno smanjuje rizik i od iznenadne srčane smrti, koronarne arterijske bolesti (ishemijska bolest srca) i ostalih srčanih oboljenja, kao i od smrtnosti generalno. Prema rečima profesora Jarija Loukanena, glavnog istraživača, kupanje u sauni može zaštititi vaše srce i pamćenje do određene mere: „Zna se da kardiovaskularno zdravlje utiče na mozak takođe. Blagostanje i relaksacija koje iskusite tokom boravka u sauni takođe mogu imati veoma pozitivno dejstvo".

Prijatelj portala