mesto za vašu reklamu

vaša reklama

ZAŠTO SU LJUDI SA NULTOM KRVNOM GRUPOM TAKO POSEBNI?

Ljudi koji pripadaju ovoj krvnoj grupi su od davnih vremena pa do danas igrali značajne uloge u društvu. Nulta krvna grupa je glavna krvna grupa među našim precima, lukavim i agresivnim predatorima. Često se veruje da jedinstvenost pripadnika ove grupe potiče od činjenice da su naši preci morali da posmatraju i precizno procene situaciju u svojoj okolini kako bi preživeli.

ZAŠTO JE VEĆINA LJUDI DESNORUKO?

Oko 90% ljudi je desnoruko i to je jedna od osobina po kojoj se razlikujemo od ostalih primata koji ne pokazuju opštu sklonost ka korišćenju jedne ruke više u odnosu na drugu. Veruje se da sklonost ka korišćenju jedne ruke više od druge ima bitnu ulogu u evoluciji čoveka.

Skorašnjim istraživanjem, kojim su se ispitvali dokazi desnorukosti na fosilima, rasvetljava se kada i zašto se ova osobina pojavila. Ono što je zanimljivo je to da tragovi nisu pronađeni na rukama naših predaka, već na njihovim zubima.

Scroll to Top