mesto za vašu reklamu

vaša reklama

TRI PUTA IZGOVORENA LAŽ POSTAJE ISTINA ZAR NE?

Još od maih nogu nas plaše i zbunjuju određenim frazama. Govore nam da se ne sme gutati žvaka, da pokretne stepenice mogu da povrede čoveka, a koštice jabuka mogu da ubiju. Da li je to zaista tako?

Grom ne udara u isto mesto dva puta – netačno
Suprotno verovanju, grom može udariti tri, pet, pa čak i deset puta u isto mesto jer grom ne pamti – sve zavisi od tipa i lokacije objekata. Najbolji primer za to je gromobran u koji munja može udariti nekoliko puta za kratko vreme.

Scroll to Top