mesto za vašu reklamu

vaša reklama

ZAŠTO SE SVE VIŠE LJUDI OPREDELJUJE ZA HOMEOPATIJU?

Razlog zašto se sve više ljudi opredeljuje za homeopatiju je jednostavan: razočaranje.
Medicinski radnici imaju malo vremena za svoje pacijente. Brzo nastaje utisak da lekari na brzinu odrede dijagnozu samo na osnovu nekih laboratorijskih nalaza. Nagrada je ako uopšte dođe do iole temeljnije dijagnostike. A onda za samo par minuta doktor prepisuje određeni lek, a otpusnice se ređaju kao na traci.

APLIKACIJA KAO POMOĆ OSOBAMA KOJE KORISTE ZNAKOVNI JEZIK

Tim čileanskih zubara i stručnjaka iz različitih oblasti stvorio je aplikaciju čiji je cilj da olakša brigu o pacijentima koji su gluvonemi, kao i da poboljša komunikaciju između ovih pacijenata i lekara. Ova aplikacija se sastoji od video-snimaka koji pokazuju različite situacije objašnjene na znakovnom jeziku. Kreatori aplikacije Odontoznaci (Odontoseñas) pod vođstvom Valerije Kampos, zubara i asistenta na Univerzitetu Konsepsion (Universidad de Concepción), radili su na ovom zadatku skoro godinu dana kako bi zahvati, kao i video-snimci bili jasni.

Scroll to Top