mesto za vašu reklamu

vaša reklama

SAZNAJTE KAKO DONOSIMO ODLUKE PRI KUPOVINI

Neuroekonomija: na koji način naš mozak donosi odluke?
U trenutku kada se odlučimo na kupovinu nismo racionalni onoliko koliko mi mislimo da jesmo.
Ono što vidimo utiče na nas mnogo više nego što možemo pretpostaviti.
Kako biramo ono što hoćemo? Na koji način procenjujemo moguće rizike? I pre svega, koliko ih je i koji su to kriterijumi koje uzimamo u obzir kada treba nešto da kupimo? Postoji nekoliko osnovnih kriterijuma na kojima se bazira istraživanje neuroekonomije, nauke koja već dvadeset godina ispituje razne načine donošenja odluke.

Scroll to Top