mesto za vašu reklamu

vaša reklama

VUKOVI PREPOZNAJU NEPRAVDU

Osećaj za pravdu ima ključnu ulogu među ljudima. Tipičan je i za pse, ali izgleda da nije u pitanju plod viševekovnog pripitomljavanja: osećaj za pravdu karakteriše i vukove.

Jednim istraživanjem veterinarske medicine u Beču utvrđeno je da i vukovi osećaju frustraciju kada pretrpe nepravdu, kao i to da  je postupanje po „fer igri” urođena karakteristika, a ne plod viševekovnog pripitomljavanja. 

Istraživači su koristili primerke pasa i vukova u svrhe istraživanja. Tokom eksperimanta dve životinje obe vrste bile su zatvorene u dva susedna kaveza. Naloženo im je da šapom pritisnu dugme i za uspešno obavljen zadatak im je obećana nagrada. 

Primećeno je da životinja koja nije bila nagrađena za svoj rad, za razliku od partnera koji jeste, odbija da nastavi sa vežbom i pokazuje znakove frustracije zbog nepravde koju je doživela.

„Kod nekih primeraka je do reakcije na nepravdu došlo mnogo brzo. Jedan od vukova je prestao da obavlja zadatak nakon što treći put nije dobio ništa, za razliku od svog kolege", rekla je Dženifer Esler, veterinar i koordinator studije.

 

Fer igra i evolucija

Zabeleženo je da je uloga osećaja za pravdu bila vrlo značajna u evoluciji ljudi i njihovog međusobnog sarađivanja. Oni koji su bili tretirani loše brzo bi prestali da rade sa osobom koja im nanosi nepravdu.

Ovakvo ponašanje primećeno je i kod primata tokom istraživanja iz 2008. godine. Pokazalo se da i psi imaju isti osećaj. Novi rezultati pokazuju kako je osećaj za (ne)pravdu duboko usađen i u divljim vukovima. Eksperiment takođe sugeriše da je ovakvo ponašanje najverovatnije nasleđeno od predaka koji su zajednički i vukovima i psima.

 

Efekat zajedničkog života

Uticaj pripitomljavanja pasa nije neprimetan. Psi pokazuju mali osećaj za nepravdu: čini se da su ovu toleranciju razvili tokom vekova provedenih u zajednici sa ljudima. Dženifer Esler tvrdi: „Jasno je da se ova velika tolerancija pasa na nepravdu može objasniti kao efekat pripitomljavanja i zajedničkog života sa ljudima, zato što se može primetiti razlika u ponašanju između kućnih pasa i lutalica. Čini se da iskustvo života sa ljudima čini pse tolerantnijim na nepravde koje mu nanose upravo ljudska bića”.
 

VUK VUKOVI PRAVDA NEPRAVDA EVOLUCIJA ISTRAŽIVANJE PAS PSI
Scroll to Top