mesto za vašu reklamu

vaša reklama

SRPSKI NAUČNICI SA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU DEO SU VELIKOG MEĐUNARODNOG PROJEKTA

Poznato je da pesak iz pustinje može da se transportuje na velike razdaljine i svedoci smo da povremeno pesak iz Sahare prekrije i region Balkana. Naučnici, međutim, još uvek nisu u potpunosti razumeli sve mehanizme koji utiču na transport ove vrste aerosola i njihov doprinos u klimatskom sistemu.

Tokom 2016. godine započeta je realizacija GEO-CRADLE projekta koji ima za cilj da unapredi postojeće kapacitete za osmatranje regiona Balkana, Severne Afrike i Bliskog istoka i ponudi pristupe za rešavanje regionalnih izazova sa posebnim akcentom na klimatske promene.

GEO-CRADLE projekat se finansira u okviru programa Evropske Unije Horizon 2020.

Glavni koordinator projekta je Nacionalna opservatorija u Atini (NOA), a projekat okuplja 25 partnerskih institucija sa 3 kontinenta formirajući tim sa svetski priznatom naučnom izvrsnošću. U okviru projekta tim naučnika iz Instituta za fiziku u Beogradu, pod vođstvom prof. dr Slobodana Ničkovića, rukovodi aktivnostima koje se odnose na modeliranje atmosfere.

U cilju boljeg razumevanja mehanizama koji utiču na transport ove vrste aerosola, u okviru GEO-CRADLE projekta, u aprilu je na Kritu započela velika međunarodna eksperimentalna kampanja PRE-TECT, koja će trajati oko mesec dana. U PRE-TECT (http://pre-tect.space.noa.gr/) kampanji učestuje veliki broj instituta, univerziteta i istraživačkih organizacija među kojima su i Institut za troposferska istraživanja (TROPOS) u Lajpcigu, Institut IMAA/CNL u Italiji, Institut za optoelektroniku INOE iz Rumunije, Finski meteorološki zavod, Univerzitet u Lilu, kao i UK Met Office.

Kampanja je organizovana kroz nekoliko paralelnih aktivnosti sa ciljem da se dođe do novih saznanja o ulozi pustinjskog peska u atmosferkim procesima korišćenjem najnaprednijih modela za prognozu transporta, kao i sprovođenjem eksperimentalnih merenja korišćenjem sofisticirane opreme za daljinsku detekciju, bespilotnih letelica i aviona nemačke svemirske agencije DLR.

Jedan od aspekata istraživanja kojim se bave naučnici iz Instituta za fiziku u Beogradu, zajedno sa kolegama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jeste unapređenje poznavanja i izračunavanja fizičkih procesa koji se dešavaju u oblacima kako bismo mogli da sačinimo mnogo preciznije prognoze oblačnosti i padavina. Tokom nekoliko poslednjih godina istakao se jedan broj istraživanja koja su pokazala da jezgra ledenih kristala u hladnim oblacima, u dve trećine slučajeva, čine upravo peščani aerosoli, i to bez obzira na činjenicu da li su takvi oblaci udaljeni i po nekoliko hiljada kilometara od pustinjskih izvora.

Prognoze peska iz DREAM modela za simulaciju atmosferskog ciklusa peska, koji su razvili naši naučnici, biće korišćeni za svakodnevne operativne prognoze tokom trajanja kampanje i za planiranje letova aviona opremljenog specijalnim mernim instrumentima.

Dobijeni rezultati treba da omoguće validaciju postojećih modela za prognozu transporta pustinjskog peska i njegove uloge u atmosferi, kao i bolju karakterizaciju optičkih karakteristika peska, što će doprineti preciznijem opisivanju procesa apsorpcije solarnog značenja.

 

Autor teksta: Marija Puljecović

Foto:Press materijal Instituta za fiziku

NAUKA METEOROLOGIJA
Scroll to Top