mesto za vašu reklamu

vaša reklama

MAMUTI SU IZUMRLI ZBOG ŽEĐI?

Mamuti koji su pre 5600 godina živeli na ostrvu Sent Pol, na Aljasci, izumrli su jer im je podignut nivo mora onemogućio pristup izvorima pijaće vode. Ovo je objašnjenje do kog su doŠli naučnici predvođeni Metjuom Vulerom, sa univerziteta na Aljasci, u Ferbenksu, koji je u časopisu Američke akademije nauka objavio rekonstrukciju izumiranja.
Nakon sto su analizirali slojeve sedimenata jezera na ostrvu Sent Pol, i rekonstruisali njegov nastanak na osnovu datiranja ugljenika 14, naučnici su shvatili da je ostrvo doživelo fazu suše i opadanja kvaliteta vode istovremeno sa nestankom mamuta. Mamuti su ostali zarobljeni na ostrvu kada se nivo mora podigao, potopivši most na Beringovom moru, i preživeli 5000 godina više od ostatka njihove vrste.
Ovi poslednji su ostali izolovani na kontinentu, gde su izumrli pre 12000 godina zbog promene klime i nestanka njihovog habitata. Sakupivši sedimente iz srca jednog od malobrojnih slatkovodnih jezera na ostrvu Sent Pol, naučnici su izmerili količinu kiseonika u ostacima praistorijskih vodenih insekata sačuvanih u urušenjima pre, tokom i nakon izumiranja praistorijskih pahiderma. Ostaci algi i vodenih beskičmenjaka pronađenih u naslagama su se vremenom menjali, ukazujući na opadanje nivoa jezera i kvaliteta vode, koji su doveli do izumiranja mamuta.
Analiza azota prizutnog u kostima i zubima ovih životinja je pokazala stanje suše. Ostrvo Sent Pol se postepeno smanjivalo do sadašnjih dimenzija od 110 kvadratnih kilometara zbog izdizanja mora, koje je smanjilo mogućnosti životinjama da dođu do slatke vode. ‚‚
Trenutne klimatske promene'',upozorava Vuler, ‚‚mogle bi da promene jos brže od onih koje su potvrđene u rpaistoriji ostrva Aljaske'' .

KLIMATSKE PROMENE Latest news Latest news Latest news
Scroll to Top