mesto za vašu reklamu

vaša reklama

JEZIK KOJI SE NAJVIŠE KORISTI NA ZEMLJI

Koji je najkorišćeniji jezik na svetu? Kineski? Ili možda španski? Nijedan od navedenih! Do tačnog odgovora se dolazi proširenjem naše perspektive i uključivanjem insekata, biljaka, a posebno bakterija i gljiva kojih ima mnogo više nego nas ljudi. Tada ćemo otkriti da postoje načini komunikacije koji ne uključuju samo razmenu reči, nego i molekula, a čini se da se razgovor najčešće vrši razmenom terpena − mirisa.

Terpeni su velika klasa isparljivih organskih jedinjenja koja obično ispuštaju jak miris. Proizvode ih neki insekti i mnoge biljke. Na primer, pronaći ćemo ih u eteričnom ulju i u smoli četinara. Primećeno je da isparljiva organska jedinjenja mogu poslužiti u komunikaciji između biljaka ili između biljaka i insekata, ali se čini da i bakterije i gljive intereaguju razmenom aroma, a posebno terpena.

Ovi zaključci su nedavno objavljeni u radu koji je sprovela grupa holandskih istraživača koja je proučavala interakciju između jedne gljive (Fusarium culmorum) i jedne bakterije (Serratia plymuthica). Analizom molekula i proteina koje je proizvodila bakterija, kao i analizom njene ekspresije gena, istraživači su proučavali koliko je bakterija u stanju da namiriše terpene koje je gljiva ispuštala, kako je to menjalo njeno ponašanje i da li je i ona sama počela da proizvodi terpene.

Ova studija je pokazala privilegovanu ulogu koju molekuli imaju u interakciji različitih organizama koji nastanjuju našu planetu. Ostaje nam da dešifrujemo mehanizme dijaloga: na primer, kako mikroorganizmi percepiraju isparljiva organska jedinjenja, na koji način razumeju znakove, i koji geni se u ovom procesu uključuju. Drugim rečima, gramatika i sintaksa ovog jezika koji se zasniva na terpenima nam je nepoznata, mi znamo samo poneku reč.

INSEKTI BILJKE KOMUNIKACIJA JEZIK Latest news
Scroll to Top