mesto za vašu reklamu

vaša reklama

KREATIVNE ZABRANE I PRAVILA PONAŠANJA U JAPANU

Pustiti vodu u toaletu! Ne dodirivati gejšu! Sve su to natpisi sa uputstvima za ponašanje u Niponu koji se mogu naći na svakom ćošku. Sa razvojem turizma javila se potreba za dodatnim podučavanjem.

Scroll to Top