mesto za vašu reklamu

vaša reklama

BIODIVERZITET- SVE LAMPICE GORE CRVENO

Raznovrsnost živog sveta – sve lampice gore crveno
Ovog decembra, ujedinjenjem u Kankunu u Meksiku, 196 država je razmatralo preuzimanje neophodnih koraka ne bi li se u budućnosti živelo u harmoniji sa prirodom. Upravo je godišnja Konferencija Članova konvencije (COP – Conference of the Parties) o biodiverzitetu zaslužna za sve pokušaje da se zaustavi erozija života u divljini, u moru i na zemlji. (Biodiverzitet se određuje kao sveobuhvatna raznolikost i raznovrsnost živih organizama uključujući kopnene, morske i ostale vodene ekosisteme čiji su deo.)

Scroll to Top