mesto za vašu reklamu

vaša reklama

HUMANITARNE DONACIJE OD SAD I PUTEM FEJSBUKA

Prošle godine, Fejsbuk je najavio oformljenje platforme radi prikupljanja donacija za određene neprofitne organizacije koje će ova kompanija odobriti. Danas, Fejsbuk dozvoljava da prikupite novac za nešto ličnije potrebe. Ova kompanija sada nudi mogućnost da prihvatite donacije koje će pokriti troškove studiranja, medicinske troškove za vas ili vašeg ljubimca, hitne slučajeve ili troškove prilikom smrtnih slučajeva ili prilikom određene krize.

Ova opcija na Fejsbuku je slična već postojećoj platformi „GoFundMe”, samo što vaš pokrovitelj mora da se uklopi u jednu od šest prethodno navedenih kategorija. Fejsbuk se nada da će se vremenom one proširiti. Ovim „ličnim donacijama” mogu pristupiti ljudi sa područja SAD-a koji su navršili osamnaest godina. Ovo je za sada beta faza, jer Fejsbuk prikuplja informacije o tome kako ova platforma može postati još korisnija.

Fejsbuk, takođe, proširuje domen ljudi koji mogu da zatraže donacije putem klipova uživo. Od danas, svaka zvanična stranica može dodati opciju za donacije u svoje klipove. Ovo, dakle, važi za javne ličnosti, marke, poslove i mnoge druge. Svi oni mogu pomoći da se prikupe donacije za neprofitne organizacije koje oni inače podržavaju. Gledaoci će imati mogućnost da ulože doprinos tokom emitovanja videa ili kada se završi emitovanje ukoliko video bude postavljen na odgovarajuću stranicu.

Prilikom ove najave nije rečeno da li će ova društvena mreža uzimati određeni procenat od prihoda i da li potpuna suma dolazi da osobe koja je zatražila novac. Kada su neprofitne donacije prvi put najavljene, kompanija je izjavila kako će uzeti 5% prihoda kako bi pokrili troškove prebacivanja novca, međutim za ovu novu opciju ličnih prihoda se još uvek ništa ne zna.

FACEBOOK HUMANITARNE INOVACIJE DONACIJE
Scroll to Top