mesto za vašu reklamu

vaša reklama

KAKO JE BROJ LJUDI NA PLANETI RASTAO U POSLEDNJIH 200 HILJADA GODINA

Premda istorija čovekovih predaka seže u period od pre 7 miliona godina, pojava savremenih ljudi (što se anatomije tiče) poklapa se sa značajnom epohom koja je započela pre 200 hiljada godina u Africi. Mali procenat populacije Homo sapiensa napustio je Afriku – verovatno pre nekih 100 do 70 hiljada godina, a tek pre otprilike 50 hiljada godina savremeni čovek je napokon uspeo da postane vrsta sposobna da se održi i prilagodi novim uslovima zahvaljujući parametrima kakvi su jezik i kultura.

Scroll to Top