mesto za vašu reklamu

vaša reklama

FRAZE IZ FILMOVA MOGU IMATI MOTIVIŠUĆE DEJSTVO

Svako od nas ima snove i planove koje želi ostvariti. Do ostvarenja snova dolazi se nekada lakše, nekada teže, a ono što nas neminovno dovodi do cilja jesu upornost i vera. Ako imate svoju ideju, krenite na putovanje ka njenoj realizaciji. A kako biste putovanje uopšte započeli, morate biti motivisani. Motivacija može dolaziti sa različitih strana i na različite načine. Možda su neki od vas krenuli na svoje putovanje motivisani replikama iz poznatih filmova, a možda će neki tek krenuti.

Scroll to Top