mesto za vašu reklamu

vaša reklama

KOJI JE MUZIČKI PRAVAC IDEALAN ZA UČENJE I VAŠU KONCENTRACIJU

Sezona ispitnih rokova je u toku i svi se trude da pronađu što uspešniji model za učenje. Situacija se ponavlja svakog dana: dok jedan student sprema ispit uz jako pojačanu muziku…kolege ga pitaju kako može da uči pored tolike buke. Na prvi pogled, pitanje ima smisla: to da možemo bolje da se koncentrišemo na jedan zadatak radeći dve stvari istovremeno se čini kontradiktorno. Međutim, u ovom slučaju prvi student ima pravo: nauka je na njegovoj strani.

Scroll to Top