mesto za vašu reklamu

vaša reklama

JEZIK KOJI SE NAJVIŠE KORISTI NA ZEMLJI

Koji je najkorišćeniji jezik na svetu? Kineski? Ili možda španski? Nijedan od navedenih! Do tačnog odgovora se dolazi proširenjem naše perspektive i uključivanjem insekata, biljaka, a posebno bakterija i gljiva kojih ima mnogo više nego nas ljudi. Tada ćemo otkriti da postoje načini komunikacije koji ne uključuju samo razmenu reči, nego i molekula, a čini se da se razgovor najčešće vrši razmenom terpena − mirisa.

BILJKE ZNAJU KAKO DA SE ODBRANE!

Da li ste znali da biljke razumeju kada neprijatelj jede njihovo lišće i pokušavaju da se suoče sa njim? To dokazuju istraživanju sa Univerziteta Misuri.

Gusenica i drugi insekti su meta biljke koja luči ulja da bi ih odbila. Istraživači su proučavali reakcije aravidopsis trave, koja ima slične karakteristike kao većina povrća koje konzumiramo.

UPOZNAJTE LEKOVITE BILJKE

Neke biljke su odlični lekovi i prevencija protiv raznih bolesti i oboljenja. Još su naše bake znale da sitne povrede mogu da se tretiraju određenim biljkama ili nekom prirodnom mašću. Za razna kožna oboljenja, otekline, mesta koja su oguljena, možete naći lek upravo na planinskim livadama. Ako ne znate kako da iskoristite lekovitu moć biljaka, možete da iskoristite prirodne produkte iz apoteka ili drogerija. Neke od tih biljaka su:

BIODIVERZITET- SVE LAMPICE GORE CRVENO

Raznovrsnost živog sveta – sve lampice gore crveno
Ovog decembra, ujedinjenjem u Kankunu u Meksiku, 196 država je razmatralo preuzimanje neophodnih koraka ne bi li se u budućnosti živelo u harmoniji sa prirodom. Upravo je godišnja Konferencija Članova konvencije (COP – Conference of the Parties) o biodiverzitetu zaslužna za sve pokušaje da se zaustavi erozija života u divljini, u moru i na zemlji. (Biodiverzitet se određuje kao sveobuhvatna raznolikost i raznovrsnost živih organizama uključujući kopnene, morske i ostale vodene ekosisteme čiji su deo.)

Scroll to Top