mesto za vašu reklamu

vaša reklama

ELEKTRIČNI AUTOBUSI OD SADA PUNE BATERIJE POMOĆU VAJ-FAJA

Ideja izraelske kompanije Elktoad bila je da osmisli takozvane „zelene” puteve, koji bi omogućavali vozilima da se pune uz pomoć vajrlesa. Ova kompanija je izumela novi vajrles sistem koji dozvoljava vozilima sa električnim akumulatorom da se napune na potpuno ekološki način, zahvaljujući elektromagnetnoj indukciji.

Koncept na kojem se izum zasniva veoma je jednostavan, budući da se radi o istom principu po kojem se pune pametni telefoni pomoću vaj-faja. Električna vozila su opremljena senzorima koji su u stanju da prime električnu energiju kada se nalaze na putevima koji koriste tehnologiju kompanije Elektoad, dok su autoputevi opremljeni jednom specijalnom gumenom i bakarnom trakom. Po obodu kolovoza instalirani su inverteri za prenošenje električne energije koja prolazi preko bobine ugrađene unutar vozila. Novina je u tome što vozilo više neće morati da se zaustavlja da bi se dopunilo energijom − dovoljno će biti da se spusti na deo ovog ekološkog autoputa.

Sistem koji finansira evropski projekat Horizon 2020 nastao je prvenstveno da bi se sprečilo zagađenje okoline saobraćajem. Iako je već testiran na 20 metara jednog autoputa u Tel Avivu, gde je jedan električni gradski autobus uspeo da se napuni na ovaj način, cilj kompanije je da izgradi prave ekološke saobarćajne trake. Ideja je da se postignu bolji rezultati u vezi sa punjenjem i korišćenjem mnogo manjih akumulatora.

Na tlu Evrope takođe postoje pomaci u sličnim istraživanjima. Kompanija Skanija u Švedskoj radi na usavršavanju hibridnih autobusa koji poseduju dva motora. Jedan motor koristi biodizel, a drugi je električni. Motori su dizajnirani tako da su u stanju da rade uporedno. Novi model vozila prima električnu energiju uz pomoć elektromagnetne indukcije.

ZAGAĐENJE IZRAEL WI-FI ELEKTRIČNA VOZILA PUNJENJE BATERIJE ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA
Scroll to Top