mesto za vašu reklamu

vaša reklama

KAKO PREŽIVETI DETETOV PUBERTET – VODIČ ZA RODITELJE

U periodu puberteta, može se desiti da vaše dete počne da ispoljava agresivno ponašanje i da prkosi svakom obliku autoriteta. Red Info portal prenosi vam zanimljiv tekst o ovoj temi.
Jedan od uzroka ovakvog preloma u dečijem ponašanju jesu duboke fizičke i psihičke promene kroz koje deca prolaze u uzrastu od 11 do 12 godina. Drugi važan faktor jeste potreba deteta da se dokaže svojoj okolini, porodici i vršnjacima, i zato ono rešava da pruži otpor svakom represivnom ponašanju. Na taj način, dete pokazuje da ga treba tretirati kao odraslu osobu.

Scroll to Top