LOGO KONTROLA TUBERKOLOZE

Foto: CRVENI KRST BEOGRAD

VREME JE ─ SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

Srbija i ove godine, 24. marta, obeležava Svetski dan borbe protiv tuberkuloze. Iz Crvenog krsta Srbije  saznajemo da je ovogodišnji slogan u svetskoj kampanji za borbu protiv opake bolesti koja je odnela mnoge živote nosi naslov „Vreme je”, čime se simbolično pocrtava nastojanje da se širenju tuberkuloze stane na put, te da se ova bolest konačno iskoreni i da se iz zdravstvenih kartona premesti u istoriju. Svetska kampanja za borbu protiv ove izlečive, ali i dalje neiskorenjene i opasne bolesti i dalje se nastavlja, a 2019. godina biće 137. godišnjica objave dr Roberta Кoha o otkriću bacila tuberkuloze, uzročnika ove bolesti.

Iako se tubrkuloza u savremenom svetu može uspešno lečiti, uprkos značajnom napretku ostvarenom u kontroli tuberkuloze u poslednjih nekoliko decenija, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 2017. godine, tuberkuloza predstavlja deseti po učestalosti uzrok smrti u svetu. Ona je i vodeći uzrok smrti od jednog infektivnog agensa, učestaliji u odnosu na HIV/AIDS.

Podaci o ovoj bolesti i dalje su zabrinjavajući, a statistika pokazuje da je u toku 2017. godine u svetu od nje obolelo deset miliona ljudi, od čega čak oko milion dece. Nažalost, tek je oko 60% slučajeva registrovano, a u toku 2017. godine tuberkuloza je svakog dana odnosila približno 4500 života.

Tuberkuloza ne pogađa sve zemlje u istoj meri, pa statistika beleži njeno posustajanje u zemljama sa visokim standardom, dok se slabo razvijene regije još uvek teško bore protiv ove opake bolesti. U 2017. godini u razvijenim zemljama registrovano je manje od 10 novih slučajeva na 100.000 stanovnka. Međutim, u zemljama sa nižim standardom, gde spadaju Indija, Kina, Filipini, Pakistan, Bangladeš, Nigerija, Južna Afrika, zabeležen je veći broj novih slučajeva tuberkuloze ─ 150 obolelih na 100.000 stanovnika.

Još jedan podatak zabrinjava stručnjake. Naime, veliku pretnju zdravlju predstavljaju oblici rezistentne tuberkuloze, a lekari upozoravaju da bi ovo moglo ugroziti dugogodišnje napore i ostvarene rezultate u suzbijanju ove bolesti. Tokom 2017. godine u svetu je zabeleženo 558.000 novih slučajeva tuberkuloze rezistentne na rifampicin, od čega je 457.000 imalo multirezistentu tuberkulozu (MDR-TB). Skoro polovina (47%) slučajeva MDR TB javilo se među stanovnicima Indije, Кine i Ruske Federacije. Procenjuje se da tek jedna četvrtina obolelih od rezistentnih oblika tuberkuloze ima pristup lečenju, što je još jedan podatak koji zabrinjava.

Pored rezistentne TB, ko-infekcija tuberkulozom i HIV-om, migrantska kriza i neravnomerna raspodela finansijskih resursa postaju glavne prepreke u eliminaciji tuberkuloze kao jednog od vodećih zdravstvenih problema u svetu.

U Evropskoj uniji i Evropskoj ekonomskoj zajednici (EU/EEA) godišnje se prijavljuje oko 60.000 slučajeva. Stopa prijavljivanja se smanjuje samo za oko 5% svake godine, a stručnjaci smatraju da bi tek pad od najmanje 10% bio dovoljan da bi se postigao primetan napredak u iskorenjivanju ove bolesti. Ne treba zaboraviti da svake godine oko 30.000 ljudi oboli, a napori koji se u svetu ulažu u borbu protiv tuberkuloze sačuvali su blizu pedeset četiri miliona ljudi od 2000. godine naovamo i smanjili stopu smrtnosti za 42%.

I Crveni krst Srbije zajedno sa Ministarstvom zdravlja od 2005. do 2015. godine, svojim učešćem u projektu „Кontrola tuberkuloze u Srbiji” i aktivnim traganjem za obolelima, omogućio je da se stopa obolelih smanji sa 37/100.000 stanovnika u 2005. godini na znatno nižu stopu, koja za 2017. godinu iznosi 11/100.000 stanovnika.

Kampanja pod sloganom „Vreme je” ima za cilj održavanje kontinuiteta u posvećenosti borbi protiv tuberkuloze i poboljšanje dijagnostike i lečenja ove bolesti, ali i borbu za smanjenja stigme i diskriminacije. Još jedan od važnih ciljeva kampanje jeste i povećane ulaganja u aktivnosti programa, kao i skretanje pažnje na problem rezistentne tuberkuloze koji obuhvata jednu trećinu svih potvrđenih rezistencija na antimikrobne agense. Stručnjaci ukazuju na to da upotreba duvana podstiče nastanak i otežava lečenje tuberkuloze, pa kampanja borbe protiv ove bolesti obuhvata i aktivnu borbu protiv duvanskog dima i širenje informacija o njegovoj štetnosti po zdravlje.

 

Prijatelj portala