ŽENA RAD

Foto: FREEPIK

PREKOVREMENI RAD ŽENA KAO RIZIK OBOLEVANJA OD DIJABETESA

Prema novom istraživanju koje je obavio Institut za kliničke evaluacijske nauke sa Univerziteta u Torontu, objavljenom u Otvorenom britanskom medicinskom časopisu za proučavanje i lečenje dijabetesa (BMJ Open Diabetes Research & Care), otkriveno je da žene koje rade više od 45 sati nedeljno znatno rizikuju od oboljevanja od dijabetesa drugog tipa, što ne važi za muškarce.

Naučnici u Torontu su posmatrali 7.065 radnika iz Ontarija uzrasta od 34 do 74 godine u rasponu od dvanaest godina, počevši od 2003. godine. Volonteri su bili podeljeni prema broju radnih sati u četiri grupe: one koji su radili 15-34, 35-40, 41-44 i više od 45 sati. Niko od njih nije bolovao od dijabetesa pre istraživanja. Tokom perioda posmatranja jedna u deset osoba je obolela. Ostali faktori koji su bili razmatrani jesu: bračni status, deca, etnička grupa, mesto stanovanja, način života, težina, da li je osoba pušač i opšte zdravstveno stanje. Osim toga, analizirali su i ulogu smena na poslu, broj radnih nedelja u godini i da li je posao dinamičan ili ne zahteva mnogo kretanja. Nije otkrivena nikakva povezanost između radnih sati u nedelji i razvitka dijabetesa drugog tipa kod muškaraca. S druge strane, učesnice istraživanja koje su radile više od 45 sati nedeljno imale su za 63% povećan rizik oboljevanja od dijabetesa u poređenju sa koleginicama koje su radile od 35 do 40 sati nedeljno.

ZENA GLAVOBOLJA

Foto: FREEPIK

 

Iako uzrok još uvek nije precizno određen, čini se da hroničan stres, prouzrokovan prekovremenim radom, može na ovakav način uticati na zdravlje. Uzimajući u obzir kako plaćeni tako i neplaćeni posao, zaposlene žene se suočavaju sa vremenski strože određenim obavezama u odnosu na kolege. Štaviše, muškarci koji prekovremeno rade obično se nalaze na bolje plaćenom i hijerarhijski višem položaju. S druge strane, žene koje nedeljno rade isto toliko uglavnom su slabije plaćene. Posao sa dugim radnim vremenom može izazvati dijabetes usled mehanizma za odgovor na hroničan stres koji dovodi do ubrzanja rada hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežne osovine, što dalje uzrokuje porast nivoa kortizola i povećanje rizika od gojaznosti, pojave endokrinih bolesti, razvijanja rezistencije na insulin i/ili intolerancije na glukozu.

ZENA UMOR

Foto: FREEPIK

 

Paolo Pocili, redovan profesor endokrinologije i dijabetologije na poliklinici Biomedicinskog univerzitetskog kampusa u Rimu, objašnjava da potencijalni uzroci nisu poznati, ali kao moguće objašnjenje nudi činjenicu da kod žena starijih od 45 godina postoji veća tendencija ka razvijanju subkliničkog hipotireoidizma nego kod muškaraca, što se često povezuje sa gojaznošću i povećanim rizikom od dijabetesa drugog tipa,

Osim što ugrožava najbitnije što imate − zdravlje, prekovremeni rad nije dobar ni za kompaniju koja nudi takvu politiku poslovanja. Pauze, odmor, motivisanje radnika povišicom, slobodnim danima i, uopšte, ukazivanjem poštovanja radniku produktivnije deluje na razvoj kompanije i na zaposlene. 

Prijatelj portala