Prehlađena žena briše nos maramicom

Foto: PIXABAY

ZAŠTO BOLESNI ODLAZIMO NA POSAO?

Probudili ste se ujutru da biste se spremili za novi radni dan, ali vam telo jasnim signalima ukazuje na to da bi trebalo da uzmete bolovanje. Da li ostati kod kuće ili stisnuti zube i krenuti na posao? Ako ste ipak odlučili da radite, da li je to bila dobra odluka?

Biti zaposlen danas je postala gotovo privilegija. Kako broj nezaposlenih, ali i otpuštenih sa posla, svakodnevno raste, u strahu za svoje radno mesto ljudi odlaze da rade i onda kada su bolesni. U jednom istraživanju ispitano je hiljadu organizacija i zapaženo je da u 86% njih zaposleni dolaze na posao i kada su bolesni. Zanimljivo je to da je ovaj broj porastao sa samo 26% od 2010. godine.

Dolaženje na posao kada smo bolesni, takozvana pojava prisustvovanja po svaku cenu, može imati samo loše posledice po nas. Tako bolest duže traje i osećamo se sve nemoćnije. Takođe, ovakvo stanje je loše i za sam posao jer bolesni radnici šire svoju bolest i smanjuju produktivnost. Ekonomija, takođe, pati. Procenjuje se da ta vrsta prisutnosti pravi štetu od oko 17 milijardi evra godišnje, i to samo za bolesti koje su vezane za psihičko zdravlje. Možda paradoksalno zvuči, ali ekonomiji bi pomoglo kada bi bolesni ljudi prestali da dolaze na posao.

To se, međutim, neće tek tako dogoditi. Zato bi poslodavci trebalo da se pobrinu za svoje bolesne radnike i da ih ohrabruju da ostanu kod kuće dok u potpunosti ne ozdrave. Šefovi, takođe, treba da se postaraju da uslovi rada budu prijatni i da dodatno ne utiču na pshičko i fizičko stanje radnika. Da situacija nije ni malo naivna, govori i knjiga „Umiranje za platuˮ (engl. Dying for a Paycheck) Džefrija Fefera (Jeffrey Pfeffer), profesora sa Univerziteta Stanford, po kojoj je radno mesto peti najveći uzrok smrti u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, i sami radnici treba da preuzmu odgovornost i spreče sebe da odu na posao kada su bolesni.

Prehlađena žena leži u krevetu i pije čaj.

Foto: PIXABAY

 

Na kraju, dajemo vam savet da ako vas bolest sprečava da funkcionišete, onda jednostavno ostanite kod kuće. Ako i dalje osećate krivicu da to učinite, znajte da postoji i druga krajnost, jer jedna petina populacije tvrdi da im ne treba povod, već se jednom godišnje prave da su bolesni kako bi ostali kod kuće. Takođe, važno je raditi u okruženju u kojem nema bespotrebnog stresa i u kojem se radnici osećaju sasvim slobodno da ostanu kod kuće ako se baš ne osećaju dobro. Rad u takvom okruženju gde se ceni ljudski trud, ali i zdravlje, doneće više produktivnosti i na to treba da obrate pažnju svi poslodavci.

Prijatelj portala