Prikazani su veseli ljudi na plaži.

Foto: PEXELS

GODIŠNJI ODMOR I MEDITACIJA KAO TERAPIJA

Ukoliko ste ovog leta, makar i na par dana uspeli da pobegnete od svakodnevne rutine i pritom meditirali, uspeli ste da napunite baterije do sledećeg leta i bukvalno i metaforički.

Nedavna studija pokazala je da godišnji odmor može uticati na naše gene, umanjuje stres i nivo proteina, koji se dovode u vezu sa demencijom i depresijom, jača imuni sistem i čuva ćelijske funkcije zadužene za „zdravo starenje”. Prema navodima BBC-a, grupa naučnika Univerziteta Queen Mary u Londonu, na čelu sa profesorom Fuvijom D' Akvistom, veruje da će „prepisivanje godišnjeg odmora” pomoći jačanju imunog sistema. Kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su sproveli eksperiment sa miševima, promenom njihovog svakodnevnog okurženja na dve nedelje.

 

Prikazani su ljudi u bazenu i palme.

Foto: TORANGE.BIZ

Po isteku dve nedelje, naučnici su utvrdili da su promene u okruženju ojačale njihov imuni sistem i znatno povećale broj leukocita, zaduženih za borbu protiv infekcija. Način na koji promena okruženja jača imuni sistem u toku manifestacije bolesti kod ljudi još uvek nije u potpunosti poznat. Ipak, veruje se da na efikasnost imunog sistema utiče i mesto u kome živimo, ali i drugi faktori kao što su zagađenje okoline, naše stanje uma, pa čak i društveni status.

Sve je veći broj naučnika koji u potpunosti podržavaju ovu teoriju. Profesor D' Akvisto navodi da slične studije ukazuju na povezanost između emocionalne reakcije i efikasnosti imunog sistema. Još uvek je nepoznat tačan uzrok ove povezanosti, ali jedna od teorija je da pozitivna osećanja poboljšavaju performanse koštane srži, a samim tim i jačanje imunog sistema.

Do sada je veliki broj studija pokazao da godišnji odmor ima blagotvorni uticaj na naše mentnalno zdravlje. Nova studija, objavljena u časopisu Translational Psychiatry, jedna je od prvih koja pruža dokaze da kratka pauza od naše svakodnevne rutine zajedno sa meditacijom može da promeni naše gene. Prema novoj studiji psihologa, biohemičara, genetičara i biologa Medicinskog fakulteta Maunt Sinaj, godišnji odmor doprinosi našem zdravlju i pruža osećaj blagostanja, čak i do 10 meseci nakon povratka našem svakodnenvnom okruženju, delujući blagotvorno i na ćelijske funkcije i samim tim na način funkcionisanja našeg tela.

 

ODMOR

Foto: PIXABAY

 

 

U pokušaju da se utvrdi do koje mere nam zaista pomaže meditacija, koja poslednjih godina biva sve popularnija, sprovedena je studija u okviru terapeutske prakse, kako bi se utvrdilo da li se uspešni rezultati duguju samoj meditaciji ili mirnom okruženju potrebnom za meditaciju.

Kako bi došli do zaključka, tim naučnika je okupio 94 žene, starosti od 30 do 60 godina, bez iskustva sa meditacijom. Podeljene su u dve grupe u jednom letovalištu u Kaliforniji. Jedna grupa žena redovno je meditirala u toku svih šest dana, dok je druga grupa iskoristila ovo vreme za opuštanje u objektima letovalištva. Na samom početku eksperimenta prikupljeni su uzorci krvi svih učesnica. Nakon šest dana odmora sve učesnice su ponovo podvrgnute istim ispitivanjima. Ovaj postupak je ponovljen nakon mesec dana i nakon deset meseci.

Ispitivanje je pokazalo da je kod obe grupe učesnica došlo do promene u ekspresiji gena i u obliku njihove molekularne mreže. Najznačajnije promene zabeležene su kod aktivnosti gena povezane sa imunim sistemom. Testovi krvi po završetku odmora, takođe su pokazali poboljšanje metabolizma i veću koncentraciju beta amiloidnog proteina, koji u viskim koncentracijama štiti od Alchajmerove bolesti. Žene u prvoj grupi sa programom meditacije, pokazale su veću otpornost na stres i do deset meseci nakon završetka odmora.

 

MEDITACIJA

Foto: PIXABAY

 

Na osnovu ovog eksperimenta, naučnici su došli do zaključka da meditacija zaista može da izazove pozitivne promene u našem telu. Prema navodima dr Elisa Apela, profesora psihologije na Univerzitetu Kalifornije i dr Rudolfa Tanzija, profesora neurologije Harvard Univeziteta i naučnika iza ovog eksperimenta, meditacija pored psihološkog plana i imunog sistema i smanjenja stresa deluje blagotvorno i za jako kratko vreme i na ekspresiju gena.

U zaključku studije, naučnici ukazuju na značajnu korist takozvanog „efekta godišnjeg odmora”, odgovornog za poboljšanje imunog sistema, naročito u lečenju upala i infekcija, kao i korist „efekta meditacije”, naglašavajući potrebu za daljim ispitivanjima u cilju utvrđivanja dugoročnosti ovih poboljšanja na zdravstvenom planu.

 

 

Prijatelj portala