Foto:

Zašto snimci na disku mogu da traju samo 74 minuta? Kakve veze može da ima vrhunski kompozitor koji je preminuo 1827. sa trajanjem snimaka na diskovima koje je određeno osamdesetih godina prošlog veka? Povezanost je velika, a priča iza nje je jednostavna. Svima je poznato jedno od najbitnijih dela poznatog nemačkog kompozitora Ludviga Betovena, „Deveta simfonija“, kao i finale te simfonije – „Oda radosti”, koja traje više od jednog sata. U doba ploča zauzimala je tri strane, tako da se često u prodaji nalazila zajedno sa Osmom, koja je bila kraća i zauzimala je samo jednu stranu vinila. Kada su Soni i Filips pregovarali o jedinstvenom standardu kompakt diskova 1979. i 1980. godine, četiri osobe su odlučile da je neophodno da trajanje bude toliko da pokrije Betovenovu „Devetu simfoniju“. Žena predsednika kompanije Soni, Akio Morita, govoreći o svom omiljenom muzičkom delu, glavni u kompaniji Soni, Norio Ohga, prisećajući se svojih studija u konzervatorijumu u Berlinu, njegova supruga čija su omiljena dela bila dela poznatog dirigenta Herberta fon Karajana, koji je za sestrinsku kompaniju Filipsa, Poligram, zabeležio delo Berlinske filharmonije u trajanju od 66 minuta. Tako da je nakon daljih istraživanja i pokušaja da se pronađe najduža moguća verzija „Devete Simfonije“ nađen snimak Vilhelma Furtvanglera sa festivala u Bejrutu iz 1951. koji je trajao 74 minuta!

Prijatelj portala