ISLAND

Foto: PIXABAY

KOJA ZEMLJA JE NAJSIGURNIJA NA SVETU?

Život na Zemlji u modernom dobu je najsigurnije vreme za život u odnosu na sve druge istorijske periode. To možemo zahvaliti dostignućima u medicini, nauci, tehnologiji i želji za mirom, pa tako možemo živeti zdraviji, duži i mirniji život nego bilo koja generacija pre nas. Međutim, da li ste se nekada pitali gde je tačno najsigurnije mesto za život? Drugim rečima, koje je to mesto na kom ćemo statistički imati najmanju mogućnost da iskusimo neku patnju ili bol tokom života?

 

Prvi kriterijum koji ćemo koristiti je dužina životnog veka. Monako, Hongkong, Japan, Švajcarska, Singapur, Australija, Španija, Island, Italija i Izrael su zemlje gde je životni vek između 82 godine do 89,5. Najduži životni vek imaju ljudi koji žive u Monaku.

Drugi kriterijum je broj ubistava, a Monako, Sinapur, Hongkong, Japan, Indonezija, Austrija, Lihtenštajn, Andora i Norveška beleže najmanje stope ubistava, dok Japan ima i najnižu stopu samoubistava među državama. Nažalost, to ne važi u slučaju elementarnih nepogoda kojima je Japan izuzetno podložan.

 

Treći kriterijum je podložnost vremenskim nepogodama, a zemlje koje imaju najnižu stopu su Katar, Malta, Saudijska Arabija, Barbados, Island, Ujedinjeni Arapski Emirati i Švedska.

Četvrti kriterijum je opšte zadovoljstvo populacije. Na ovoj listi dominira Norveška, a prate je Danska, Island, Švajcarska, Finska, Holandija, Kanada, Novi Zeland, Australija i Švedska.

ISLAND

Foto: PIXABAY

 

Peti kriterijum bi bio sloboda medija, gde prvo mesto zauzima Norveška, zatim Švedska, Finska, Danska, Holandija, Kostarika, Švajcarska, Jamajka, Belgija i Island. Primetno je da zemlje Skandinavije prednjače u kriterijumima zbog toga što nema mnogo korupcije.

Šesti kriterijum je zagađenost vazduha. Zemlja sa najčistijim vazduhom je Novi Zeland, a slede ga Švedska, Australija, Kanada, Finska, Island, Estonija, Amerika i Španija. Dakle, u ovim zemljama je najmanja verovatnoća da vaši organi za disanje obole.

Sedmi ktriterijum je rizik od hroničnih bolesti, a zemlje gde se to najmanje dešava su Island, Japan, Švajcarska, Australija, Izrael, Italija, Španija, Švedska, Austrija i Kanada.

Ipak, Island se ističe u još jednoj i poslednjoj kategoriji, a to je stepen mira. Naime, u 2017. godini je zbog toga proglašen za najmirniju zemlju, što nije neobično ako vam otkrijemo da je u vojnom konfliktu poginula jedna ososba, a i da ratove nisu vodili preko 500 godina. Dakle, Island je zauzeo visoko mesto po miru, niskom riziku za hronične bolesti, zadovoljnoj populaciji, niskom riziku za elementarne nepogode, čistom vazduhu, visokom životnom veku i slobodi medija. Shodno svemu rečenom, možemo reći da je Island najsigurnije mesto za život na zemlji.

Prijatelj portala