KNJIGE NA GOMILI

Foto: PIXABAY.COM

SAZNAJTE ŠTA SU TO ALTERNATIVNE BIBLIOTEKE ŠIROM SVETA

Zamislite da po knjige više ne morate odlaziti u biblioteku, već na bilo koje mesto u gradu!  Sa razvojem tehnologije i promenom ljudskih potreba, menjaju se i klasične biblioteke sa čitaonicama. Konvencionalna mesta se pretvaraju u nove i alternativne prostore. Tako je nastala i ideja za globalni projekat bukkrosing, zamišljen kao mreža javnih mesta na kojima se mogu ostavljati i besplatno uzimati knjige. Ovaj korak je podstakao osnivanje i razvoj novih i neuobičajenih kulturnih koncepata kao što su biblioteka-metro, biblioteka-šuma, čak i biblioteka-magarac.

Knjige se pozajmljuju i čitaju u metrou Njujorka, Madrida i, od pre nekoliko nedelja, na crvenoj liniji Sankt Peterburga. U Berlinu je staro suvo drveće četvrti Prenklauer Berg pretvoreno u biblioteke, dok su u Bugarskoj autobusi koji su izbačeni iz upotrebe preuređeni u male književne oaze na raskrsnicama. U Londonu su stare crvene telefonske kabine pretvorene u male biblioteke, dok je na bugarskoj plaži na Crnom moru nastala zbirka od 2.500 knjiga na 10 jezika, najveća u Evropi. Blizu autobuske stanice u Tel Avivu nalazi se „Levinski biblioteka“, smeštena u vrtu, jedna od najvećih biblioteka na otvorenom sa 3.500 knjiga na 16 različitih jezika. Čak su i na Haitiju, nakon prirodnih katastrofa koje su pogodile njegovo stanovništvo, osnovane pokretne biblioteke, koje svima omogućavaju da čitaju knjige besplatno.

TRI KNJIGE

Foto: PIXABAY.COM

 

Pokretna biblioteka je projekat koji je već razvijen u mnogim zemljama kako bi knjige bile dostupne što većem broju ljudi, naročito u mestima gde ne postoji odgovarajuća infrastruktura i podrška države. Na izolovana mesta knjige se dostavljaju kamionima, motociklima i drugim prevoznim sredstvima koja se pretvaraju u biblioteke. Takav je slučaj u Mongoliji i Keniji, gde se knjige transportuju na kamili, dok u Kolumbiji i Venecueli bibliotekari prenose knjige na magarcima ili zaprežnim kolima.

I u mnogim anglosaksonskim i severnoevropskim zemljama kućne bašte su sada mesta za razmenu knjiga. Jedino pravilo koje važi za sve besplatne biblioteke jeste da se mora ostaviti jedna knjiga u zamenu za uzetu.

Da li možda već sada neko mesto u svojoj okolini vidite kao alternativnu biblioteku?

Prijatelj portala