PLESAČICE I ČOVEK KOJI SVIRA

Foto: PIXABAY

RECEPT ZA SAVRŠEN PLES

Ples pred kamerama nije poduhvat na koji su svi spremni, ali to je upravo ono što je oko 40 žena nedavno učinilo u naučnoj potrazi za savršenim plesom.

Mnogi misle da je nauka suvoparna stvar ili pak zaludan posao za usamljenike. Ipak, to najčešće nije istina, što pokazuje i sledeće istraživanje koje nam prenosi nemački sajt „Ogledalo”.

Naime, prema rezultatima istraživanja u kom je nedavno učestvovalo 39 žena, da bi se plesna veština pojedinca ocenila kao dobra neophodno je izazovno njihati kukovima, pomerati noge u asimetričnim pokretima, i svesti pomeranje ruku na umeren nivo.

Istraživanje su u časopisu „Naučni izveštaji” objavili naučnici okupljeni oko Kristofera Makartija, stručnjaka sa Univerziteta Nortambrija. Prema mišljenju ovih autora, ples u svim ljudskim kulturama igra važnu ulogu, i mada nema neposrednu ulogu u preživljavanju, često postaje važan pri izboru partnera. Zato se i naučnici koji proučavaju evoluciju ljudskog ponašanja interesuju za plesanje i za faktore koji čine ples atraktivnim.

Tim koji predvodi Makarti zamolio je 39 žena da pred kamerama plešu uz neki jednostavan ritam. Uz pomoć svetlećih traka naučnici su prikupili podatke o pokretima njihovih tela i zglobova i na osnovu tih podataka kompjuterskom animacijom napravili virtuelne karaktere – avatare.

Na kraju istraživanja je odabrani uzorak od 57 muškaraca i 143 žene gledao kratke isečke iz plesova avatara i ocenjivao ih na skali od jedan do sedam. Ocenu jedan dobijale su ekstremno loše plesačice, a ocenu sedam ekstremno dobre. Stvaranjem avatara omogućeno je nepristrasno ocenjivanje plesnih pokreta na koje nije mogla uticati privlačnost samih igračica.

Nakon obrade rezultata, zaključeno je da je ples koji je bio ocenjen kao dobar uključivao izazovno njihanje kukovima, asimetrično pomeranje nogu i umerenu aktivnost ruku. Prema interpretaciji naučnika, njihanje kukovima je važno jer na osnovu njega posmatrači mogu da prepoznaju pol osobe koja pleše. Asimetrično pomeranje udova pokazalo se kao poželjno jer ukazuje na dobru koordinaciju pokreta, ali ocenjeno je negativno u slučajevima kada se ispoljavalo u nekontrolisanim, „patološkim” pokretima.

Ples i njegov značaj kod žena i muškaraca već su bili predmet brojnih naučnih studija. Tako je jedno ranije istraživanje pokazalo da jačina stiska u rukovanju kod muškaraca ukazuje na atraktivnost plesnog stila. Takođe je zaključeno da su kod muškaraca privlačni naglašeni pokreti vrata i torza, kao i brzi pokreti desnog kolena.

Ocenjivanje plesa avatara pokazalo je još da su se pojedini elementi plesa mogli međusobno kombinovati na različite načine, a da ostvarena ocena plesa ostane ista. Plesačice čiji su pokreti kukova bili manje izraženi, a čiji su pokreti nogu bili jako dobri dobile su iste ocene kao i one koje su njihale kukovima uz manju pokretljivost nogu.

Takvi rezultati pokazuju da ne postoji samo jedna optimalna konfiguracija koja bi bila ocenjena dobro, odnosno da ne postoji jedan savršen ples, već puno njih.

Prijatelj portala