Foto: Pixabay

POLJSKA, SLEDEĆI DOMAĆIN MEĐUNARODNOG KONGRESA O ETICI I TURIZMU

Treći Međunarodni kongres o etici i turizmu održaće se u Poljskoj 27. i 28. aprila 2017. godine, što će biti epilog celogodišnjeg obeležavanja Međunarodne godine održivog turizma za razvoj.

Međunarodni kongres, koji organizuje Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija u saradnji sa Evropskom komisijom i Vladom Poljske, fokusiraće se na zajedničku odgovornost svih učesnika u promovisanju održivijeg sektora za turizam.

Na ovom kongresu, koji se održava u skladu sa programom „Svetski etički kodeks za turizam i održive razvojne ciljeve” Svetske turističke organizacije, diskutovaće se o globalnoj agendi za održivi razvoj, a naročito o temama kakve su: upravljanje i društvena odgovornost kompanija, šabloni odgovorne potrošnje, univerzalna pristupačnost, kao i delotvorni modeli upravljanja prirodnim i kulturnim resursima.
Na dnevnom redu su i inkluzivne prakse u turizmu, koje doprinose socioekonomskom osnaživanju lokalnih zajednica i pojedinaca i koje donose korist od razvoja turizma, naročito za žene, omladinu, domorodačke narode i osobe sa invaliditetom. Ovaj kongres će dodatno naglasiti višestruke prednosti investiranja u raznovrsniji sektor turizma i sektor turizma više okrenut inkluziji.

„Zbog 1,2 milijarde turista koji su putovali u inostranstvo tokom samo jedne godine, a čini se i da će se rast u tom domenu nastaviti, ključno je da tom rastu pristupimo na jedan etički i odgovoran način. Sektor turizma mora da izgradi partnerstava koja se zasnivaju na pravednosti, kao i da usvoji delotvorne nacionalne politike i održive strategije poslovanja u svim oblastima razvoja”, izjavio je Taleb Rifai, generalni sekretar Međunarodne turističke organizacije.

U ovaj događaj biće uključena i ceremonija posvećivanja privatnog sektora „Svetskom etičkom kodeksu za turizam” Svetske turističke organizacije, u kojoj će učestvovati jedna grupa značajnih kompanija i trgovinskih udruženja, koja praktikuje razumne politike i strategije u skladu sa načelom društvene odgovornosti u poslovanju (CSR).

Prijatelj portala