DEVOJKA ROBOT

Foto: PIXABAY

DA LI ROBOTI POSTAJU ELEKTRONSKA LICA

Naučna fantastika često prikazuje robote kao samostalne mašine koje donose sopstvene odluke i izražavaju sopstvenu ličnost. Međutim, mi ih takođe smatramo i imovinom, koja nema ista prava kao i ljudi. Ipak, ako mašine mogu da misle, odlučuju i delaju po sopstvenoj volji, ako mogu biti povređene ili povrediti nekoga svojim delima, da li bi trebalo da prestanemo da ih posmatramo kao imovinu i počnemo o njima da mislimo kao o osobama koje imaju svoja prava i odgovornosti? Šta ako robot dostigne pravu samostalnost? Da li bi trebalo da ima jednaka prava kao i mi i istu zakonsku zaštitu ili barem nešto slično?

Ovo su neka od pitanja koja se razmatraju u Komitetu za pravna pitanja EU. Prošle godine su objavili nacrt izveštaja i predlog da se donesu zakonske regulative o robotici kojima bi se regulisala proizvodnja, upotreba, samostalnost i uticaj robota na društvo. Najinteresantnije pravno rešenje od ponuđenih bilo je uvođenje statusa elektronskog lica za najpametnije robote.

Izveštaj je potvrdio da zbog napretka u samostalnosti i intelektualnim sposobnostima robota oni više nisu obični alati za rad, i samim tim su ugovorna odgovornost i pravo na odštetu koji se najčešće koriste nedovoljni kada je reč o njima.

Na primer, trenutna direktiva Evropske unije koja reguliše odgovornost za postupke robota pokriva samo predvidljivu štetu koja je nastala zbog proizvođačke greške. U ovakvim slučajevima, proizvođač je odgovoran. Međutim, kako se sposobnost robota da uče bude poboljšavala i kada se budu prilagođavali okolini na nepredvidive načine, biće sve teže za proizvođače da predvide moguću štetu.

OKO ROBOTA
Foto: PIXABAY

Ukoliko roboti postanu savršeniji i samostalniji, jedna od preporuka jeste i da se smanji odgovornost samih kreatora u skladu sa stepenom autonomije koju poseduje robot, i da se uvede obavezno osiguranje bez utvrđivanje krivice kao nadoknada.

Ali zašto bismo išli toliko daleko da čak stvorimo novu kategoriju elektronskog lica? Kompjuteri će ipak morati da pređu dug put pre nego što dostignu ljudsku inteligenciju, ako se to ikada i desi.

Možemo se složiti da roboti, ili preciznije, softver koji ih kontroliše, postaju sve složeniji. Autonomne mašine su već ovde. Rasprave se vode o pravnoj odgovornosti autonomnih vozila, ili npr. da li ćemo moći da tužimo robote hirurge.

Veštačka inteligencija je počela da opravdava svoj naziv. Alan Tjuring, otac modernog računarstva, predložio je test prema kome se kompjuter smatra inteligentnim ukoliko svojim odgovorima na pitanja uspe da navede ljude da pomisle da je ljudsko biće. Već postoje mašine koje su blizu tome da prođu ovaj test.

Kompjuteri su uspešni i u drugim poljima, mogu da dodaju zvuk na nemi video koji ne biste mogli da razlikujete od stvarnog zvuka, ima i onih koji imaju ljudski rukopis, ili onih koji su nedavno uspeli da pobede neke od najboljih pokeraša na svetu.

Roboti bi mogli da dostignu ljudske intelektualne sposobnosti, i oni dele sve više sličnosti sa ljudima, uključujući i sposobnost da osete bol.

Foto:

Ako bismo robotima stvarno dali pravni status, kakav bi on bio? Ako bi se ponašali poput ljudi da li bi u očima zakona bili pravni subjekti, objekti, ili nešto između? Pravni subjekti imaju prava i dužnosti. Oni ne moraju biti fizička lica; korporacija nije fizičko lice ali jeste pravni subjekat. S druge strane, po zakonu objekti nemaju ni prava ni dužnosti, ali mogu imati ekonomsku vrednost.

Možda bi i roboti mogli da budu regulisani po uzoru na korporacije? Ukoliko je robot (ili softverski program) dovoljno pametan ili ako zadovoljava određene kriterijume, trebalo bi da ima slična prava kao i korporacija. Time bi roboti mogli da zarađuju novac, plaćaju porez, i da tuže ili budu tuženi, neovisno od ljudi koji su ih stvorili. Njihovi stvaraoci bi mogli, poput direktora kompanija, da imaju prava i dužnosti prema robotu i prema onima sa kojima on dođe u dodir.

Roboti bi delom i dalje trebalo da budu tretirani kao objekti jer, za razliku od korporacija, oni mogu imati fizička tela. Elektronsko lice bi time bilo kombinacija pravnog subjekta i objekta

Neminovno je ponovno razmatranje robota i zakona koji ih se tiču i biće potrebna složena istraživanja zakonskih okvira, računarstva i osiguranja da bi se donela konačna odluka. Valja se blagovremeno pripremiti za budučnost koja dolazi. 

 

 

 

Prijatelj portala