Foto:

KONTEJNER+SOLARNI PANELI+GPS= EKOLOŠKA TEHNIKA

Živimo u pametnom dobu. Telefoni su nam pametni, mašine za veš i televizori su nam pametni, a sada dobijamo još jednu jednu pametnu stvar u svakodnevnom životu - kontejnere. Na ovaj način, reciklaža postaje još lakša, a samim tim sredina postaje zdravija. Pametni kontejneri mogu da obaveste korisnika o nivou popunjenosti ili da mu pomognu u razvrstavanju otpadaka. Uglavnom su automatizovani i opremljeni senzorima,a građanima su na raspolaganju i na ulicama i u stambenim zgradama u formi minijaturnih pametnih kanti.

Big Belly Solar

Big Belly Solar je kontejner koji sabija otpatke koristeći energiju dobijenu iz solarnih panela. Može primiti pet puta više otpadaka u odnosu na obični kontejner. Raspolaže ugrađenim sistemom GPS kontrole kao i jednim displejom na kojem je moguće videti koliko je trenutno popunjen kontejner, sa ciljem da se izbegnu nepotrebni troškovi.

Eugene

Eugene je vrsta kante za đubre koja je u stanju da prepozna otpatke i pomogne svojim korisnicima u recikliranju. Mehanizam je prilično jednostavan. Uređaj je opremljen skenerom za bar-kodove, i na osnovu bar-koda on prepoznaje ambalažu otpadaka. Takođe, Eugene raspolaže i jednom posebnom aplikacijom koja pamti sve objekte u kanti i na taj način pomaže krisnicima kada idu u kupovinu, podsećajući ih na namirnice koje su bacili.

Bruno

Bruno je kanta koja se koristi umesto đubrovnika. Reč je o kanti koja, zahvaljujući senzoru, sama privlači otpatke. Poklopac se automatski otvara, tako da nema prljanja ruku, a kanta se putem aplikacije može povezati sa našim telefonom i obavestiti nas kada je puna.

Kurtatoneov kontejner za recikliranje

Ova nova sprava je san svakog saldokusca i poklonika brze hrane. Bacanjem otpadaka kao što su flaše, čepovi i konzerve, mogu se dobiti bonovi kojima se kupuju pileći kroketi ili sendvič u bilo kojem McDonald’s restoranu u zemlji. Samo treba uzeti kartu koja izlazi iz automata.

JCO Tracer

Ova nova vrsta kontejnera registruje sadržaj ubačenih otpadaka i prepoznaje korisnika zahvaljujući elektronskom personalizovanom bedžu kojim se podiže poklopac. Sem toga, može odrediti tačan datum i vreme bacanja otpadaka, a sve sakupljene informacije šalje kompaniji koja ga je proizvela. Uz to, ona čuva podatke pomoću određenih elektronskih uređaja.

Prijatelj portala