PORODICA PROVODI VREME U PRIRODI

Foto: FREEPIK

DA LI RODITELJ IMA SVOJE OMILJENO DETE?

Često se roditeljima postavlja pitanje o tome da li imaju omiljeno dete. Međutim, retko ko će na to pitanje odgovoriti potvrdno. Kakav je to roditelj koji bi uopšte mogao praviti razlike među decom? Istina je potpuno drugačija, mnogi favorizuju svoju decu, a to često rade nesvesno. To potvrđuju razna istraživanja. Studije su se bavile faktorima koji utiču na favorizovanje deteta, faktori poput redosleda rađanja, pola i zajedničkih interesa. I pored svih ovih istraživanja, roditelji odbijaju da budu iskreni prema sebi i drugima i da priznaju da im je ipak jedno dete draže od ostale dece. 

Favorizovanje deteta se ne odnosi na to da li se to dete voli više od drugog. Ljubav nije ključni faktor zbog kojeg dolazi do ove pojave. Važnija je činjenica da se roditeljeva ličnost više poklapa sa ličnošću jednog deteta. Roditelji se uglavnom plaše da svoje dete ne oštete psihički ili emocionalno i zato izbegavaju priznanje, ili ga u potpunosti negiraju. Važno je načiniti taj prvi korak ka spoznaji sopstvenih osećanja, jer upravo to vodi ka boljem odnosu sa decom. Umesto osećaja krivice i neprekidnog poricanja, svaki roditelj treba da razmisli o svojim osećanjima i kako ona utiču na njihov odnos sa decom. To je veoma važan momenat kod svakog čoveka, jer na taj način upoznaje sebe i uviđa kako funkcioniše sa ostalim ljudima u svojoj okolini.

MLADI RODITELJI GRLE SVOJU MALU CERKU

Foto: FREEPIK

 

Roditeljev odnos sa decom zavisi od mnogih okolnosti. Često na njega utiču i ljudi iz njihove bliske okoline. Na primer, deca svoje roditelje mogu podsećati na njihove bake, deke, roditelje ili prijatelje. Na taj način roditelj često prenosi svoja osećanja na dete koje je imao prema, na primer, omiljenoj baki. Moguće je prenošenje negativnih emocija, posebno ako drugo dete podseća na roditelja sa kojim se često dolazilo u sukob. Upravo zbog ovakvih faktora dolazi do favorizovanja dece. Još jedna važna činjenica jeste da se karakteristike roditeljeve ličnosti mogu preneti i na decu.  One karakteristike koje je sam roditelj prihvatio kod sebe, a kasnije ih prepoznaje kod svog deteta, vidi ih kao poželjne. Sa druge strane, negativne osobine izazivaju ljutnju i poricanje, najčešće zato što roditelj nije u stanju da prihvati svoje mane koje vremenom uviđa kod svog deteta. 

Bliskost sa decom se stalno menja, iz godine u godinu ona je drugačija. Nekada se oseća veća povezanost sa najstarijim detetom, a već kroz godinu dana to mesto zauzima mlađe dete. Ovakva pojava je normalna i svakodnevna jer su odnosi sa decom veoma dinamični.

OTAC SA SINOVIMA PORED MORA

Foto: FREEPIK

Međuljudski odnosi konstantno imaju svoje uspone i padove, bolje i lošije periode - tako je i sa decom. Svaki roditelj treba da se pomiri sa činjenicom da ima svog favorita, ali to nikako ne sme uticati na decu. Ona zaslužuju podjednaku ljubav, brigu i zalaganje. Zato treba raditi na sebi, na svojim osećanjima, uzeti u obzir sve okolnosti koje utiču na favorizovanje i okrenuti to u svoju korist i u korist svog deteta. Nije nužno da ova priča ima negativan kraj. 

Prijatelj portala