Baka s kamerom

Foto: PIXABAY

FOTOGRAFIJE KAO TERAPIJA ZA LJUDE SA DEMENCIJOM?

Demencija je jedna od najčešćih hroničnih bolesti širom sveta. Procenjuje se da među populacijom starijom od 65 godina od 4% do 9% boluje, a među onima koji dožive devedesete, čak od 31% do 54% populacije boluje od ove bolesti koju često nazivamo i senilnost.

Svesna ovih podataka, fotograf i stručnjak na polju umetnosti, Lorens Aegerter, odlučila je da pruži svoj mali doprinos lečenju ove bolesti i poboljšanju osnovnog simptoma koji se tom prilikom ispoljava: gubitka pamćenja. U te svrhe kreirala je novu terapiju i nazvala je „fotografsko lečenje” (Photographic Treatment).

Listajući njenu knjigu, čitaoci se sreću sa parovima slika koje na prvi pogled nisu nikako povezane. Nakon malo dubljeg proučavanja svako može naći neku vezu, ali koja je to veza? Ne postoji tačan, niti netačan odgovor na ovo pitanje, i upravo je to cilj vežbe.

Aegerter se više od godinu i po dana konsultovala sa neurolozima, gerontolozima i psiholozima kako bi sastavila seriju od pet knjižica punih fotografija. Svaka sadrži po trideset parova slika koje se ne mogu jasno svrstati u neku kategoriju, što motiviše posmatrača da zamišlja kako se slike mogu povezati jedna sa drugom.

Ideja je da posmatranjem listova i uz pomoć serije opštih pitanja koje postavljaju negovatelji, pacijent uspe da pokrene kreativno razmišljanje o onome što posmatra. Na taj način, ne samo da će uživati posmatrajući listove knjige, nego će uključiti i slobodne asocijacije koje mogu da prizovu prošlost u sećanje.

Lorens objašnjava da su to detonatori za njihovu fantaziju, jer se njihov svet sve više smanjuje jednom kada počne proces lečenja. On je veoma zaštićen, bez iznenađenja i potpuno dosadan. Takođe, ovi pacijenti su ponekad previše tretirani kao deca. Lorens je razmišljala o tome kako ovim pacijentima osloboditi um, ali na manje traumatičan način. Uvidela je da ovaj projekat dopušta osobama sa demencijom da sami daju vrednosti slikama, kao i da nema sramote što treba nečega da se prisete. Njima ovakvo posmatranje fotografija predstavlja samo uživanje, a ne napor i stres.

Pored mnogih poremećaja koje demencija donosi, ona u velikoj meri može uticati i na kvalitet života. Nadamo se da ćemo uskoro pronaći adekvatan način i uspeti da je izlečimo.

 

Prijatelj portala