NESREĆNI BROJ 13

Foto: PIXABAY

KADA RAZMIŠLJATE NA STRANOM JEZIKU, MANJE STE SKLONI SUJEVERJU

Učenje stranih jezika izuzetno je važan deo ljudskog obrazovanja. Međutim, da li svet oko nas na isti način doživljavamo kada ga percipiramo na stranom jeziku, kao i kada ga percipiramo na maternjem jeziku?

Aktivno korišćenje stranog jezika ima neverovatne psihološke efekte. Slobodnije psujemo i duže se zadržavamo na tabu temama. Takođe smo manje podložni kognitivnim predrasudama. Prema rečima psihologa Konstantinosa Hađikristidisa sa Univerziteta Trento, do ovakvih uticaja dolazi jer se pri korišćenju nama stranog jezika manje oslanjamo na intuitivno razmišljanje. U novom radu časopisa za eksperimentalnu psihologiju (eng. The Quarterly Journal of Experimental Psychology) Hađikristidis i njegovi saradnici su pokazali kako razmišljanje na stranom jeziku ima još neke psihološke efekte, kao primer,  kada razmišljamo na stranom jeziku, manje smo podložni sujeverju.

U eksperimentu je učestvovalo četiristo Nemaca koji odlično govore engleski jezik i od njih je traženo da sebe zamisle u različitim situacijama i da ih opišu ili na nemačkom ili na engleskom jeziku. Dakle, zamislili su neki poseban dan, na primer jutro pre bitnog ispita ili dan kada treba da se prijave za posao. Svaki scenario je prekinut nekom svakodnevnom situacijom, kao što je zapušena sudopera ili avion na nebu. Zatim je scenario prekinut nekom situacijom koja uključuje sujeverje, bilo negativno, kao što je polomljeno ogledalo, ili pozitivno, kao što je zvezda padalica. Učesnici su ocenjivali koliko pozitivno ili negativno data situacija utiče na njihovo raspoloženje. Opisi koje su dali na engleskom jeziku, za razliku od opisa na nemačkom jeziku, nisu uticali naročito na percipiranje opisa svakodnevnih situacija, a kod situacija sa sujeverjem izazivali su manju emocionalnu uzbuđenost.

Postavlja se pitanje, šta se ovde zapravo dešava? Još u ranom periodu života, na maternjem jeziku povezujemo, na primer, razbijeno ogledalo sa nevoljom i nelagodnošću. Ova povezanost negativnih osećanja sa ogledalom nema nekog većeg uticaja na raspoloženje ukoliko razmišljamo na stranom jeziku. Dakle, kada se susretnemo sa sujeverjem na stranom jeziku, znamo šta znači, ali nema te emocionalne povezanosti.

Dobra vest je, kako bismo se sa ovime izborili, možemo zabarikadirati vrata sujevera i sprečiti da utiču na nas. Ali je podjednako efikasno naučiti strani jezik i tako postati otporan na sujeverja, a ujedno obogatiti znanje i veštine.

 

Prijatelj portala