Foto: Pixabay

LEVORUKI LJUDI SU BOLJI U MATEMATICI?

Ovu teoriju je potvrdilo jedno italijansko istraživanje: oni koji preferiraju korišćenje leve ruke ističu se kada su sposobnosti rešavanja problema i kompleksnih matematičkih zadataka u pitanju.

Priča o levorukim ljudima se oduvek povezivala sa talentima na polju nauke i umetnosti. Među poznatim ličnostima koje su preferirale levu ruku jesu Leonardo da Vinči, Nikola Tesla, Marija Kiri, Mocart... Hipoteza o tome da levoruki ljudi imaju „nešto više“ je osnovana: preferencija jedne ruke nije ništa drugo do pokazitelj organizacije kognitivnih funkcija.

Kod levorukih ljudi razvijenija je desna hemisfera mozga (ona koja služi za, na primer, razumevanje prostora ili za poimanje objekata). Korpus Kalozum, zajedno sa nervnim vlaknima koji povezuju dve hemisfere, jeste obično veći kod levorukih. Razlog za to je možda neophodnost prilagođavanju svetu dešnjaka: odatle potiče bolja povezanost hemisfera i samim tim bolje sposobnosti procesuiranja informacija.

Međutim, prethodni eksperimenti vezani za kognitivne talente levorukih dali su kontradiktorne rezultate. Pre više od 30 godina, jedna studija je povezala levoruke ljude sa matematičkim sposobnostima. Druga istraživanja su pak povezala preferenciju leve ruke sa malim kašnjenjem u seriji parametara kognitivnog razvoja.

Sada je sprovedena nova studija istraživača sa Univerziteta u Milanu, Liverpulu i Mastrihtu, koja je objavljena u časopisu „Frontiers”. Ona je potvrdila teoriju da levoruki imaju dar za matematiku, zahvaljujući veoma rigoroznim metodama koje su garantovale tačne rezultate. Samo 13,5% populacije ne preferira desnu ruku: većina njih je levoruka, ali ima i onih koji podjednako koriste obe ruke.

Kako tim istraživača tvrdi, prethodne studije su dale zbunjujuće rezultate zbog sistema merenja koji je bio neprecizan. Naime, 2.300 volontera koji su učestvovali u eksperimentu podvrgnuti su Edinburškom testu, koji utvrđuje preferenciju jedne ruke serijom različitih aktivnosti (kao što su crtanje, pisanje, četkanje...) i koji daje precizan i pouzdan rezultat.

Levoruki ljudi pokazali su se sposobnijim u rešavanju kompleksnih problema, pogotovo onih matematičkih. Razlika je bila posebno očigledna kod muškaraca adolescenata. U rešavanju banalnih aritmetičkih zadataka nije se uočila razlika između levorukih i desnorukih. Oni koji preferiraju desnu ruku imali su gore rezultate na testovima iz matematike.

Ako ste dešnjak i doktor nauka iz matematike, ipak niste izuzetak. Kako kažu istraživači, samo trećina ljudi sa razvijenijom desnom hemisferom jesu levoruki. Dakle, ima mnogo desnorukih koji imaju karakteristike kognitivnih funkcija slične onima koje imaju levoruki.

Prijatelj portala