KAPLICA VODE PADA U VODU

Foto: GOOGLE FREE PHOTOS / WWW.PEXELS.COM

SVE ŠTO NISTE ZNALI O VODI

Voda je verovatno kraljica svih tečnosti. Bez nje ne bi bilo ljudi, a ni bilo kojeg drugog oblika života na Zemlji. Možda ne razmišljate mnogo o tome, ali voda je vrlo čudna. Ona se ne ponaša kao ostale tečnosti, a sagledavši širu sliku, naučnici smatraju da su otkrili razloge za to. Naime, u pitanju je neobičan raspored njenih molekula.

U istraživanju koje je objavljeno u PNS-u utvrđeno je da je jedna od najčudnijih karakteristika vode upravo njena gustina. Dok druge tečnosti hlađenjem postaju gušće, voda dostiže maksimalnu gustinu na oko 4˚C. Na nižoj temperaturi je ređa, tako da led u koji se pretvara na 0˚C ima manju gustinu od vode u tečnom stanju, pa zbog toga pluta. Takođe, ovo objašnjava činjenicu da se voda ledi od povrsine ka dubljim slojevima. 

To nije sve. Voda ima i vrlo visok površinski napon, što dozvoljava vodenim paucima da klize po njenoj površini. Neobično visoka temperatura ključanja i činjenica da se u njoj rastvaraju mnoge hemijske supstance jesu one osobine koje vodu odvajaju od drugih tečnosti. 

Kako bi otkrili ova svojstva, naučnici su morali da zarone u njenu molekularnu strukturu. Kada je u tečnom i čvrstom stanju, molekuli vode su tetraedarski raspoređeni, što znači da je svaki od njih povezan sa još četiri u obliku piramide. Istraživači sa Bristolskog i Tokijskog univerziteta su superkompjuterskim i kompjuterskim modelovanjem uspeli da promene ovu strukturu i tako učine da se voda ponaša više nalik drugim tečnostima ‒ na primer, učinili su da led bude gušći od vode u tečnom stanju i potone. Prema rečima tima, ova metoda je uticala na sve osobenosti vode, što ukazuje na to da su njene neobične karakteristike rezultat rasporeda molekula.

Na ovaj način, otkrili smo da je ovo netipično ponašanje vode posledica rasporeda njenih molekula. Četiri ovakve strukture mogu se organizovati tako da dele jedan molekul bez preklapanja. Zbog ovog tipa organizacije molekula i drugih neobičnih odredbi, voda ima osobenosti koje nisu karakteristične drugim tečnostima, objašnjava Džon Ruso, organizator ovog istraživanja.

KAPLICA VODE PADA U VODU
Foto: GOOGLE FREE PHOTOS / WWW.PEXELS.COM

 

Da nema ovih svojstava vode, svet ne bi bio onakav kakvog ga poznajemo. Pošto se ne zgušnjava lako, voda može nesmetano da teče i tako, na primer, prenosi ćelije krvi kroz vene. Takođe, ona ima važnu ulogu kao rastvarač hranljivih supstanci koje su nam neophodne za život, a činjenica da se ledi s površine omogućava život na dnu, čak i na niskim temperaturama. Voda je važna i za oblikovanje naše planete, jer se širi smrzavanjem, pa tako usitnjava stene.

Svet ne prestaje da nas iznenađuje. Upravo kad pomislimo da znamo sve o materijama koje nas okružuju, nauka pronađe nove podatke i pokrene nova istraživanja. Voda je materija koja je najprisutnija na Zemlji, a mi se nadamo da će nam neka nova istraživanja doneti još podataka koji će nam pomoći da bolje razumemo prirodu i kruženje materije u njoj.

Prijatelj portala