FRANC KAFKA

Foto: GOOGLE FREE IMAGES

ZAŠTO SE KAŽE „KAFKIJANSKI”?

Pridev kafkijanski, koji je nastao od imena praškog književnika Franca Kafke, postao je sinonim apsurda. Red Info Portal vam otkriva i zašto.

U pitanju je pridev koji u samo jednoj reči opisuje vrlo kompleksan osećaj: onaj koji je karakterističan za iznenadno nastalu situaciju u kojoj uobičajeni načini razmišljanja i ponašanja nisu više delotvorni. Ne igrom slučaja, često se povezuje sa birokratskim sistemom: kada neki zakon deluje kao da mu je jedina svrha da zakomplikuje život onome koji se sa tim zakonom suočava. Reč kafkijanski nastala je od imena praškog pisca, autora značajnih dela kao što su Metamorfoza i Proces. Pogađate, u pitanju je Franc Kafka (1883-1924). A upravo su ovi njegovi romani, objavljeni početkom 20. veka, zaslužni za izjednačavanje prideva kafkijanski sa paradoksom, halucinacijom, apsurdom. 

Metamorfoza je priča o Gregoru Samsi, mladiću koji je, zbog toga što se iz dana u dan transformiše u ogromnu bubu (Kafka je opisuje kao ogromnog, odvratnog insekta), ukaljao porodično ime i postao stranac u sopstvenoj kući. Radi se o tragikomičnoj aluziji na ljudski osećaj nepripadnosti, krivice i otuđenosti. 

Proces, sa druge strane, govori o mučnoj situaciji u kojoj se zatekao Jozef K., poštovani bankarski službenik, koji je iznenada i bez objašnjenja uhapšen i doveden pred sud u kojem treba da se brani od optužbe koja mu je nepoznata i o kojoj nema nikakvih informacija. Priča nam pruža parabolu o birokratiji koja je udata za ludost totalitarizma.

Svet protiv tebe

Zahvaljujući uspehu koji su ova dela doživela, reč kafkijanski dobila je značenje koje je opstalo do današnjeg dana. Kako je napisao Frederik R. Karl (Frederick R. Karl), autor Kafkine biografije, ovaj pridev se odnosi na situaciju u kojoj se zatičemo kada uđemo u nadrealan svet u kojem sve tvoje šeme kontrole, svi tvoji planovi, čitav svet u kojem si ustanovio svoje ponašanje, počinje da se raspada na komade, kada se suočiš sa silom koja ne priznaje svet kakav ti percepiraš. I kada šta god preduzeo da bi je pobedio očigledno nema nikakve svrhe.

Kraj carstva

Kada je Kafka izdao svoje romane, obitavao je u Pragu, u gradu u kojem se na poseban način osećala dominacija Habzburške monarhije, koja je u to vreme bila pred padom, a čiji je birokratski sistem bio spor i neefikasan, emanacija neprocenjive moći. Mada je situacija sa birokratijom danas malo drugačija, pridev kafkijanski opstaje kao sinonim za paradoks i apsurd koji su uvek bili i koji će uvek biti deo ovog našeg sveta. 

 

Prijatelj portala