TUTANKAMONOV BODEŽ

Foto: PIXABAY

TUTANKAMONOV BODEŽ VANZEMALJSKOG POREKLA

Egipatski faraon Tutankamon sahranjen je pre više od 3.300 godina, a arheolog Hauard Karter je 1925. godine u njegovoj grobnici pronašao dva bodeža, jedan od gvožđa, a drugi presvučen zlatom. Gvozdeni bodež ima dekorisanu zlatnu dršku i posebnu zlatnu futrolu ukrašenu floralnim motivima. On je dugo predstavljao ogromnu misteriju za arheologe i naučnike, jer u starom Egiptu kovanje gvožđa nije bilo uobičajeno, a posebno je intrigantno što nije došlo do oksidacije gvožđa tokom tri milenijuma.


BBC prenosi istraživanja italijanskih i egipatskih naučnika, koji su putem spektrometra sa X-zracima analizirali hemijski sastav bodeža i uočili visok sadržaj nikla i tragove kobalta što, prema njihovim rečima, čvrsto sugeriše da je poreklo metala „vanzemaljsko“. Naučnici su uporedili hemijski sastav bodeža sa ostacima meteorita koji su pronađeni u blizini obala Crvenog mora u Egiptu, i uočili su određene sličnosti sa sastavom jednog meteorita.


Naučnici navode pretpostavku da su drevni Egipćani veoma cenili gvožđe meteoritskog porekla i da su ga koristili za izradu dekorativnih i ceremonijalnih predmeta, jer je utvrđeno da jedini vredni gvozdeni artefakti iz vremena starog Egipta, koji su do sada pronađeni, imaju upravo meteoritsko poreklo.


Prema drugoj hipotezi istraživača, drevni Egipćani su pridavali veliki značaj stenama koje su padale sa neba. „Oni su još u XIII veku pre nove ere bili svesni da ovi čudni komadi gvožđa dolaze sa neba, preduhitrivši tako zapadnu kulturu za čak dva milenijuma“, zaključuju naučnici. „Visok kvalitet izrade bodeža, u poređenju sa drugim artefaktima izrađenim od gvožđa meteoritskog porekla, ukazuje na to da je kovanje gvožđa bila važna grana metalurgije u Tutankamonovo vreme“.


Tutankamon je vladao Egiptom od 1334. do 1323. godine pre nove ere i ostao je najpoznatiji faraon zbog svoje grobnice. Njegov bodež, za koji se smatra da je vanzemaljskog porekla, sada je izložen u Egipatskom muzeju u Kairu.

Prijatelj portala