RADIONICA MIGRANTKINJA POLAZNICA KURSA

Foto: CRVENI KRST BEOGRAD

DA LI ZNATE ŠTA JE MULTIKULTURALNOST – POSETITE IZLOŽBU CRVENOG KRSTA BEOGRAD I SHVATITE DA JE CEO SVET NAŠ DOM

Interkulturalnost ukazuje na jedan međuprostor između kultura, koji sugeriše kako na sličnosti tako i na razlike između kultura, religija i filozofija. Reč multi(kultura) znači puno (kultura), ali ne ukazuje na odnos između njih. Multikultura označava zajednički život ljudi različitog kulturnog porekla u jednoj zajednici (npr. državi). Interkultura je uslov za mogućnost multikulturalne zajednice. Problemi inter- i multikulture su umnogome slični, ali ova dva pojma ipak treba razlikovati.

Upravo zbog svega gore navedenog Crveni krst Beograd u okviru projekta „Osnaživanje žena migranata“, koji Crveni krst Beograd realizuje uz podršku Fondacije „Koka Kola“,  u ponedeljak, 29. oktobra u 12:00 časova, u galeriji Kulturnog centra Lajkovac  prikazaće radove žena migrantkinja iz Centra za azil Bogovađa, pod nazivom „Ceo svet je naš dom“.

RADIONICA RUKOTVORINA MIGRANTKINJA KOJA VEZE KONCEM
Foto: CRVENI KRST BEOGRAD SVA PRAVA ZADRŽANA

 

Posetioci će imati priliku da vide radove žena migranata nastalih tokom radionica okupacione terapije, kao i da čuju poeziju Hafeza i Branka Miljkovića.
Projekat „Osnaživanje žena migranata“ je osmišljen kao pomoć ženama na njihovom neizvesnom putu ka sigurnom i zdravom životu. Osnovni cilj projekta jeste osnaživanje, obučavanje i podrška ženama smeštenim u centrima za migrante i izbeglice za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život, u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama.

Tokom proteklih 10 meseci, dva puta nedeljno, migrantkinje su imale priliku da se upoznaju sa kulturom i običajima zemlje domaćina, kao  i zemalja ostalih učesnica kroz interkulturalne radionice. Kroz socijalnu orijentaciju osnaživane su za svakodnevno funkcionisanje i sporazumevanje na srpskom jeziku. Bile su vredni učesnici radionica prve pomoći, zdravstveno-preventivnih i radionica borbe protiv trgovine ljudima.

MAPA SVETA RADIONICE OSNAŽIVANJA ŽENA MIGRANATA
Foto: CRVENI KRST BEOGRAD SVA PRAVA ZADRŽANA

 

Redovnim dolascima i predanošću dostigle su A1 i B1 nivo na časovima engleskog jezika, koji je za njih organizovan u sklopu Projekta . Pored kursa jezika i kreativnih radionica, učesnice su pohađale i stručne kurseve profesionalnog osposobljavanja za različite veštine. Sa dobijenim sertifikatima, nadamo se da će imati priliku da se osamostale i pomognu svojoj porodici.

MIGRANTKINJE PREDAVANJE MULTIKULTURALNOST
Foto: CRVENI KRST BEOGRAD SVA PRAVA ZADRŽANA

 

Nosilac i autor projekta je Crveni krst Beograd, a partnerske organizacije Crveni krst Šid i Crveni krst Kikinda. Projekat se realizuje u Centru za azil Bogovađa, Prihvatnim centrima Principovac i Adaševci u Šidu i u Prihvatnom centru „29. Novembar“ u Kikindi. U četiri centra, projektnim aktivnostima obuhvaćeno je preko 330 žena u pomenutim kampovima, a od toga 85 u Centru za azil Bogovađa.
Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva zdravlja RS i Komesarijata za izbeglice i migracije RS.

 

Tekst: Red Info Portal

Foto: Crveni krst Beograd  (SVA PRAVA ZADRŽANA)

Prijatelj portala